Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturförvaltningen

Borås är en kulturstad i ständig utveckling!
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Målbilden är "Kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft".

Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet i Borås genom sina verksamheter och programverksamhet för vuxna, unga och barn.
Kulturförvaltningen fördelar bidrag till kulturföreningar och kulturarrangemang, delar ut kulturstipendier samt hanterar frågor kring konstnärlig utsmyckning och kulturarv.

Förvaltningen ansvarar för:

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Ida Burén Telefon: 033-35 75 96

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: 220
 • Besöksadress: Kulturhuset, PA Halls Terrass 2
 • Nettobudget: 147 700 tkr
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet