Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kulturförvaltningen

Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.

Här finns Borås Stadsbibliotek, Borås Konstmuseum och Borås Stadsteater som ligger i Kulturhuset på P A Halls Terrass. I Kulturförvaltningen ingår Kulturskolan, som även har filialverksamhet i stadsdelarna, Borås Museum i Ramnaparken samt Textilmuseet i Textile Fashion Center.

Kulturförvaltningen bedriver också offentlig programverksamhet som vänder sig till såväl vuxna som unga och barn, fördelar bidrag till kulturföreningar och kulturarrangemang, delar ut kulturstipendier samt hanterar frågor kring konstnärlig utsmyckning och kulturarv. Kulturförvaltningen ansvarar också för filmverksamheten i Bio Röda Kvarn.

Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Kulturförvaltningen arbetar för att ge ett rikt kulturutbud till stadens invånare och besökare. Förvaltningen ansvarar för:

  • Biblioteken i Borås
  • Borås Stadsteater
  • Borås Konstmuseum
  • Borås Museum
  • Textilmuseet
  • Kulturskolan
  • Publika möten, inklusive Röda Kvarn

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Ida Burén
Telefon: 033-35 75 96

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 220
  • Besöksadress: Kulturhuset, Halls Terrass 2
  • Nettobudget: 147 700 tkr

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol