Meny

Meny

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet i Borås, och består av Borås Stadsbibliotek, Borås Konstmuseum och Borås Stadsteater som ligger i Kulturhuset på P A Halls Terrass. I Kulturförvaltningen ingår Kulturskolan som även har filialverksamhet i stadsdelarna, Borås Museum i Ramnaparken samt Textilmuseet i Textile Fashion Center.

Kulturförvaltningen bedriver också offentlig programverksamhet som vänder sig till såväl vuxna som unga och barn, fördelar bidrag till kulturföreningar och kulturarrangemang, delar ut kulturstipendier samt hanterar frågor kring konstnärlig utsmyckning och kulturarv. Kulturförvaltningen ansvarar också för filmverksamheten i Bio Röda Kvarn.

Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Länk till Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 blir snart tillgängligt på denna sida.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Eva-Lotta Franzén
Telefon: 033-35 75 96

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 215
  • Besöksadress: Kulturkontoret, P A Halls Terrass 2
  • Nettobudget: 147 700 tkr

Senast ändrad: 2018-01-19 17.02

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturförvaltningen

g q n C