Arbeta på Ungdomscentrum

Vi på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen befinner oss i en spännande fas där vi förändrar och utökar verksamheten. Vi startar under hösten 2023 upp vår nya verksamhetsgren; Ungdomscentrum.

Vilka är vi?

Vi är flera olika enheter som tillsammans kommer att bilda Ungdomscentrum. Gemensamt för enheterna är att vi alla arbetar med unga i åldern 13 till 23 år som har problem med missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Enheterna inom Ungdomscentrum bildar en kedja från det förebyggande och uppsökande arbetet till utredning, bedömning och behandlande insatser.

Vi vet att samverkan är mycket viktig för att ge de ungdomar vi möter goda förutsättningar till att bryta en negativ utveckling. Inom Ungdomscentrum finns flera olika yrkesroller och enheterna har olika uppdrag men det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för de som vi är till för.

Utmaningar och utveckling

Som medarbetare inom Ungdomscentrum kommer du vara en viktig del av arbetet med att skapa och forma en ny verksamhet. Vi kommer gemensamt möta utmaningar, hitta nya vägar och uppmärksamma behov hos ungdomarna vi möter. Samarbete och samverkan är det absolut viktigaste för vårt arbete i Ungdomscentrum. Det betyder att du kan räkna med härliga möten med fantastiska och kompetenta kollegor från Ungdomscentrums olika delar.

Det här består Ungdomscentrum av

Ungdomscentrum består av flera delar som samverkar med varandra:

Det betyder att du kommer arbeta inom någon av dessa enheter, beroende på din bakgrund.

Utbildningsbakgrund och tjänster

Medarbetare hos Ungdomscentrum kan ha olika utbildningsbakgrund beroende på yrkesroll. Du som är socionom passar i flera av yrkesrollerna, exempelvis som socialsekreterare, fältsekreterare, kurator eller socialrådgivare eller behandlare. Som ungdomsbehandlare eller familjebehandlare kan du även vara utbildad beteendevetare, socialpedagog eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Under aktuella lediga tjänster kan du läsa mer om vilken bakgrund eller utbildning som efterfrågas för respektive tjänst.

Arbetsledning

Som stöd i vardagen utöver dina kollegor finns det inom Ungdomscentrum erfarna enhetschefer och metodhandledare som har stort fokus på att du som medarbetare får god vägledning, har en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Enhetscheferna inom Ungdomscentrum är måna om att deras medarbetare ska ha rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete.

Vi erbjuder dig

Utöver ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för ungdomar och deras vårdnadshavare, erbjuder vi dig:

  • God introduktion när du börjar.
  • Vara en del av ett spännande utvecklingsarbete av en ny verksamhetsgren.
  • Hög tillgång till nära arbetsledning med återkoppling på ditt arbete.
  • Metodhandledning
  • Extern handledning.
  • God sammanhållning och stöd kolleger emellan.
  • Nära samverkan och erfarenhetsutbyte med flera olika yrkesroller.
  • Kompetensutveckling utifrån målgrupp och yrkesroll.
  • Flextid - du kan självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal.
  • Förmåner

Lediga jobb

Just nu finns det 1 lediga jobb som socialsekreterare.

Sök jobbet:
Socialsekreterare till Barn- och familjecentrum

Sista ansökningsdag: 2024-03-10

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Arbeta på Ungdomscentrum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol