Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar för att all vård som ges med stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges eller den vuxnes behov i fokus. Vi strävar efter att ge stöd genom tidiga insatser i öppen vård, i närmiljön.

Förvaltningen ansvarar för:

 • Myndighet barn och unga, vuxna och unga vuxna
 • Familjehemsvård
 • Familjerätt
 • Familjerådgivning
 • Barnahus
 • Öppenvård barn, unga och vuxna
 • Fältverksamhet
 • Boende unga, ensamkommande barn, vuxna
 • Socialjour
 • Krisstöd vid allvarlig händelse

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef
Telefon: 033-35 35 11

Organisation

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen består av två områden:

Verksamhetsområde Barn och unga

Ansvarar för barn och unga och deras föräldrar som behöver stöd,
samt mottagandet av ensamkommande asylsökande barn utan vårdnadshavare.

Agneta Kettil
Verksamhetschef
Telefon: 033-35 82 46

Verksamhetsområde Vuxen och Unga vuxna

Ansvarar för vård och stöd till vuxna/unga vuxna med olika former av missbruk. Verksamheten arbetar även för att förhindra att människor kommer i en hemlös situation.

Marianne Gunnarsson
Verksamhetschef
Telefon: 033-35 89 74

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: cirka 300
 • Besöksadress:
  Fabriksgatan 11 (barn och unga), Fabriksgatan 11(unga vuxna/vuxen), Fabriksgatan 11 (familjehemsenheten) och Österlånggatan 64 (familjerätten)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
 • Ungdomar på en trappa

  Kommunstyrelsen får besök av Nordic Ice Breakers

  Publicerad

  Nio ungdomar från Borås åkte till Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer i somras. Nu besöker de Kommunstyrelsens samm...
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5