Meny

Meny

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar för att all vård som ges med stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges eller den vuxnes behov i fokus. Vi strävar efter att ge stöd genom tidiga insatser i öppen vård, i närmiljön.

Förvaltningen ansvarar för:

 • Myndighet barn och unga, vuxna och unga vuxna
 • Familjehemsvård
 • Familjerätt
 • Familjerådgivning
 • Barnahus
 • Öppenvård barn, unga och vuxna
 • Fältverksamhet
 • Boende unga, ensamkommande barn, vuxna
 • Socialjour
 • Krisstöd vid allvarlig händelse
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Anna-Lena Sellergren
Telefon: 033-35 34 00

Organisation

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen består av två områden:

Verksamhetsområde Barn och unga

Ansvarar för barn och unga och deras föräldrar som behöver stöd, samt mottagandet av ensamkommande asylsökande barn utan vårdnadshavare.

Verksamhetschef: Agneta Kettil, 033-35 82 46

Verksamhetsområde Vuxen och Unga vuxna

Ansvarar för vård och stöd till vuxna/unga vuxna med olika former av missbruk. Verksamheten arbetar även för att förhindra att människor kommer i en hemlös situation.

Verksamhetschef: Vanja Myrén Grönlund, 033-35 33 83

d

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: cirka 300
 • Besöksadress:
  Österlånggatan 64 (barn och unga), Österlånggatan 74 (familjerätten) och Bryggaregatan 15 (vuxna)

Senast ändrad: 2019-08-20 09.43

Ändrad av:

Dela sidan: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

g q n C