Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Integrerat team

Integrerat team arbetar med metodiskt uppsökande arbete mot unga individer med förhöjd risk för kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende.

Så arbetar det integrerade teamet

Det integrerade teamet ska underlätta för de unga, deras närstående eller föräldrar i kontakten med kommunens olika verksamheter. Genom att informera, motivera, lotsa och koordinera stödet som finns att tillgå.

Teamet deltar i stadens olika nätverk och på de arenor som möter ungdomar redan idag. Teamet kommer arbeta med kartläggning av en ungdoms risk- och skyddsfaktorer samt med handlingsplaner för att närma sig en positiv utveckling.

Ta kontakt med oss

Du eller en anhörig kan själv kontakta oss i teamet för stöd och rådgivning. Deltagandet är frivilligt, men för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga hjälp behövs ett samtycke för att bryta sekretessen mellan Borås Stads förvaltningar. Andra verksamheter kan genom kontakt hänvisa ungdomar till Integrerat team.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Integrerat team

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender