Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Integrerat team

Integrerat team arbetar med strategiskt uppsökande arbete mot unga individer med förhöjd risk för kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende.

Inom teamet ingår personal från tre olika förvaltningar: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Grundskoleförvaltningen.

Så arbetar det integrerade teamet

En utgångspunkt för det integrerade teamet är att i ett tidigt skede strategiskt söka upp unga för att motivera dem att ta emot stöd för att bryta en negativ utveckling. Det integrerade teamet ska underlätta för de unga, deras närstående eller föräldrar i kontakten med kommunens olika verksamheter genom att informera, motivera, lotsa och koordinera stödet som finns att tillgå inom förvaltningarna.

Teamet deltar i stadens olika nätverk och på de arenor som möter ungdomar redan idag. Teamet kommer arbeta med kartläggning av en ungdoms risk- och skyddsfaktorer samt med handlingsplaner för att närma sig en positiv utveckling.

Kontakt

Du eller en anhörig kan själv kontakta oss i teamet för stöd och rådgivning. Deltagandet är frivilligt men för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga hjälp behövs ett samtycke för att bryta sekretessen mellan förvaltningarna. Andra verksamheter kan genom kontakt aktualisera ungdomar till Integrerat team.

Kontakt: integreratteam@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Integrerat team

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Man med T-shirt med texten Män i hälsa.

  Modiga män välkomnas i vården

  Publicerad

  Sommaren 2023 examineras ett dussin män som undersköterskor. Flera av dem kommer från yrken inom industrin.
  – Vi behöver fler män inom vård och omsorg, och tack ...

 • Lektionssal med tre personer som sitter vid skrivbord

  Samhällsorientering som väg in i samhällslivet

  Publicerad

  Är du nyanländ med uppehållstillstånd och folkbokförd i Borås? Då erbjuds du alltid 110 timmar i samhällsorientering. Just nu görs en extra insats för att även ...
 • Anhörigstödet i Borås Stad

  Borås har Sveriges bästa anhörigstöd!

  Publicerad

  Borås Stads anhörigstöd har utvidgats och utvecklats mycket under 2021 och 2022. Nu prisas detta arbete genom att Borås igår utsågs till Årets Anhörigkommun på ...
Ikon: Kalender

Kalender