Meny

Meny

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med uppsökande och förebyggande socialt arbete med fokus på unga 10-16 år.

Knyter kontakter och skapar relationer i olika miljöer

Vi vistas i ungdomarnas miljöer för att knyta kontakter, skapa relationer och kartlägga de behov som finns. Du träffar oss bland annat på fritidsgårdar, skolor, i bostadsområden och i centrum. Vi finns också på sociala medier. Målet är att bryta negativ utveckling genom att stärka ungdomars positiva sidor och ge dem en känsla av respekt, tillit och erkännande. Vi arbetar också med olika gruppverksamheter, gärna i samarbete med skola och öppen ungdomsverksamhet.

Kom gärna och prata med oss

För att vi ska kunna göra så mycket nytta som möjligt vill vi gärna att du som är ung kommer och pratar med oss om allt möjligt, men vi tvingar aldrig någon. Vårt arbete bygger helt på frivillighet och förtroende. Vi har tystnadsplikt precis som en skolkurator eller sjuksköterska.

Det viktigaste för oss är kontakten med dig som ungdom och dina föräldrar. I vårt arbete är det också viktigt att vi har ett bra samarbete med andra i samhället, till exempel

  • skolpersonal
  • polisen
  • socialtjänsten
  • fritidsledare
  • ungdomssamordnare.

Du kan vända dig till fältgruppen om du är ungdom, eller om du som förälder är orolig för din ungdom. Vi svarar på frågor och ger råd.

L

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook

Senast uppdaterad: 2019-02-26 12.59

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fältgruppen

g q n C