Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med uppsökande och förebyggande socialt arbete med fokus på unga 10-16 år.

Knyter kontakter och skapar relationer i olika miljöer

Vi vistas i ungdomarnas miljöer för att knyta kontakter, skapa relationer och kartlägga de behov som finns. Du träffar oss bland annat på fritidsgårdar, skolor, i bostadsområden och i centrum. Vi finns också på sociala medier. Målet är att bryta negativ utveckling genom att stärka ungdomars positiva sidor och ge dem en känsla av respekt, tillit och erkännande. Vi arbetar också med olika gruppverksamheter, gärna i samarbete med skola och öppen ungdomsverksamhet.

Kom gärna och prata med oss

För att vi ska kunna göra så mycket nytta som möjligt vill vi gärna att du som är ung kommer och pratar med oss om allt möjligt, men vi tvingar aldrig någon. Vårt arbete bygger helt på frivillighet och förtroende. Vi har tystnadsplikt precis som en skolkurator eller sjuksköterska.

Det viktigaste för oss är kontakten med dig som ungdom och dina föräldrar. I vårt arbete är det också viktigt att vi har ett bra samarbete med andra i samhället, till exempel:

  • skolpersonal
  • polisen
  • socialtjänsten
  • fritidsledare
  • ungdomssamordnare

Du kan vända dig till fältgruppen om du är ungdom, eller om du som förälder är orolig för din ungdom. Vi svarar på frågor och ger råd.

L

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fältgruppen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol