Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontrollplan

Det är du som byggherre som ansvarar för att alla regler och lagar följs. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. I de flesta fall där du behöver göra en ansökan eller en anmälan behöver du också en kontrollplan.

I större byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig. Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt är det vanligtvis den personen som gör kontrollplanen.

Kontrollansvarig Länk till annan webbplats.

I vissa enkla projekt behövs det en kontrollplan men inte en kontrollansvarig. Då måste du själv göra en kontrollplan.

Då lämnas kontrollplanen in

I enkla projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan med bygglovsansökan. Då kan du få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större och mer komplicerade projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, inför startbesked och tekniskt samråd. I anmälanärenden ska kontrollplanen lämnas in med anmälan.

Vem fastställer kontrollplanen

Du som byggherre lämnar in ett förslag till kontrollplan till oss, i enkla projekt gör du kontrollplanen själv i större projekt har du en kontrollansvarig som hjälper dig att upprätta ett förslag. Vi kan lämna synpunkter på kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras. När kontrollplanen är godkänd fastställs den i ett beslut om startbesked. Därefter kan du påbörja bygg- eller rivningsarbetet.

Kontrollplan till slutbesked

När bygg- eller rivningsarbetet är färdigt, ska den fastställda kontrollplanen lämnas in på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, kallas ofta verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att ge ett slutbesked. Du får inte ta det byggda i bruk innan du har ett slutbesked. Har du haft ett tekniskt samråd innan byggstart krävs det oftast ett slutsamråd innan slutbesked med.

Mall för enkel kontrollplan

Här finns en mall till enkel kontrollplan. Du ska fylla i uppgifter om aktuellt projekt och aktuella kontrollpunkter. På sidan två finns förslag på kontrollpunkter och kritiska moment som kan kontrolleras. Lägg till egna kontrollpunkter om något saknas.

Förslag till enkel kontrollplan Pdf, 176.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontrollplan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender