Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strandskydd

Strandskydd är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till strandområden och inte bara de som äger marken. Dessutom skyddar strandskyddet växter och djur både kortsiktigt och långsiktigt.

Skyddet gäller vid hav, sjöar och vattendrag i hela landet och omfattar 100 meter från strandkanten - både på land och i vattenområdet. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till 200 eller 300 meter.

Strandskyddet innebär bland annat att det är förbjudet att uppföra nya byggnader eller anläggningar, ändra byggnader eller byggnaders användning, gräva eller förbereda för byggnationer eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Om du vill göra något som är förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna måste du söka dispens, alltså ett undantag från lagen. Dispens ges restriktivt och endast om du har särskilda skäl. De särskilda skälen hittar du i miljöbalken.

Mer om strandskydd

Strandskyddsområden i Borås

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender