Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bullerutredning

Du kan behöva lämna in en bullermätning eller bullerutredning när du söker bygglov. En bullerutredning är en kartläggning av ljudnivån från yttre ljudkällor. Utredningen görs för att kunna förebygga att din och andras hälsa kommer påverkas av ljud från omgivningen.

Det vanligaste ljudnivåerna som utreds är trafikbuller från väg- och tågtrafik. Ljudnivåer inomhus kan också utredas. Då finns det olika krav för olika utrymmen, som till exempel hissar.

Buller

När behövs en bullerutredning?

Behovet av en mätning eller utredning beror på vad du vill bygga och var du vill bygga. Omfattningen på utredningen påverkas av bullersituationen, inte byggnaden du planerar. Om du behöver lämna in en bullermätning kontaktar vi dig.

Tänk på

  • Ibland kan du behöva lämna in en bullermätning för att kunna bedöma hur högt bullret är i förhållande till Boverkets riktvärden. Mätningen och utredningen görs oftast av en akustiker som du själv anlitar.
  • Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
    Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bullerutredning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender