Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föreningsbidrag

Föreningar kan ansöka om flera olika bidrag till sin verksamhet. Ansökningstiderna varierar under året för de olika bidragen.

Bidragsformer

Borås Stad ger främst bidrag till ungdomsföreningar men också bland annat till etniska föreningar, pensionärsföreningar samt funktionshinderföreningar. För varje kategori finns särskilda bestämmelser. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för närvarande 6-20 år. Det innebär att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar inom detta intervall (gäller för ungdomsföreningar).

För varje kategori finns särskilda bestämmelser. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för närvarande 6-20 år. Det innebär att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar inom detta intervall (gäller för ungdomsföreningar)

Aktivitetsstöd

För att en förening ska kunna söka aktivitetsstöd måste 3 och 20 deltagare i åldern 6-20 år ha deltagit i aktiviteten. Aktiviteten ska vara ledarledd och arrangeras av en lokal förening i Borås.

Grundbidrag

Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet. Föreningen får bidrag för varje bidragsberättigad medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som ska omfatta minst sex månader.

Lokalbidrag

För att få lokalbidrag måste lokalen vara godkänd, föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år. Godkända kostnader för hyrd lokal är: hyra, uppvärmning och el.

För ägd lokal är de godkända kostnaderna: ränta på fastighetslån, uppvärmning, el. Föreningar som äger sin lokal måste vara godkända som Säker och trygg förening för att få lokalbidrag.

Arrangörsbidrag

Alla föreningar som får kommunalt bidrag har möjlighet att söka arrangörsbidrag. Stöd ska möjliggöra att arrangemang på nationell eller internationell nivå kan genomföras. En samlad bedömning av attraktionskraft för staden utifrån publik och antal deltagare och nivå/status på arrangemanget görs.

Ansökan måste vara inlämnad senast två månader före arrangemanget. Fritids- och folkhälsonämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande

Kom igång med din bidragsansökan

Har din förening inte tidigare sökt bidrag ber vi dig kontakta oss på:
Föreningsenheten, fritid@boras.se eller på telefon (Borås stads växel) 033-35 70 00 (be att få bli kopplad till Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Föreningsbidrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender