Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Donationsfonder

Det finns ett flertal donationsfonder som föreningar och privatpersoner kan söka pengar från.

Samfond 3

Enligt fondens regler ska avkastningen som står till förfogande användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om det belopp som kan fördelas ur Samfond 3.

Bara föreningar verksamma i Borås kan söka.

Föreningens ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april innevarande år till adress:
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås

Kontakt:

Gabriel Bengtsson
Telefon: 033-353077
E-post: gabriel.bengtsson@boras.se

Stiftelsen G E Ågren

Stiftelsen G E Ågren ger bidrag som syftar till att personer med intellektuell funktionsnedsättning, bosatta i Borås Stad, ska ha en så meningsfull tillvaro som möjligt. Det kan till exempel vara anordnade aktiviteter, kurser eller konferenser som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vem kan söka?

  • Föreningar som ansöker om pengar från stiftelsen måste vara verksamma i Borås Stad.
  • Bidraget får endast användas till föreningens medlemmar som är folkbokförda i Borås Stad.

Ansökan

Just nu är ansökan stängd, mer information kommer.

Ansökan G E Ågren Bidrag

  • Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet eller aktivitet ska utse en förening som ansvarar för bidragsansökan.

Bidraget kan inte beviljas för verksamhet/aktivitet som:

  • Består av partipolitiskt eller religiöst arbete.
  • Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Om föreningen marknadsför sin verksamhet eller aktivitet ska den informera om att den beviljats bidrag från Stiftelse G E Ågren och använda Borås Stads logotyp.

Handläggning och redovisning

När ansökningstiden har löpt ut handläggs alla ansökningar som har inkommit. Efter en bedömning fattar Sociala omsorgsnämnden beslut om vilken/vilka föreningar som  tilldelas bidrag. Ansökan bedöms efter typ av aktivitet, målgrupper som nås och om aktiviteten ökar delaktighet i samhället för målgruppen.

Föreningar som har fått bidrag ska redovisa hur aktiviteterna har genomförts och vad pengarna har gått till genom att skicka in en redogörelse och kvitton till Sociala omsorgsnämnden. Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera väsentliga förändringar och avsteg i den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget. Redovisningen ska ske senast den 31 maj 2024. Om redovisningen inte godkänns kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Utbetalning

Beviljat bidrag betalas ut genom insättningen på föreningens konto. Bidrag lämnas inte till resor eller inköp som ligger före ansökningstidens utgång.

Kontakt

Josefine Christiansen, Nämndsekreterare
E-post: josefine.christiansen@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Donationsfonder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender