Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansökan om upplåtelse av mark för tillfälliga aktiviteter

Om du ska anordna en tillfällig aktivitet, till exempel en tävling, och behöver nyttja kommunens skogsmark eller naturreservat måste du ansöka om tillstånd. Fyll i formuläret nedan och bifoga gärna en karta över aktuell sträckning för aktiviteten.


Beskriv vad det är för tillfällig aktivitet som är anledning till ansökan
Kontaktperson
Ange kontaktperson för eventet
Kontaktperson
När startar aktiviteten? * (obligatorisk)
Ange datum. Om det är en heldagsaktivitet, ange 00.00 i tidsfältet.
När startar aktiviteten?
När slutar evenemanget
Ange datum. Om det är en heldagsaktivitet, ange 00.00 i tidsfältet.
När slutar evenemanget

Bifoga gärna även en karta där ni ritat ut aktuell sträckning. Använd gärna Boråskartan (karta.boras.se/webb) eller annan karttjänst

Finns det något övrigt som markägaren behöver veta? Behöver ni sätta upp skyltar, tält eller soptunnor? Hur löser ni ett eventuellt parkeringsbehov?
Bifoga filer
Bifoga gärna karta, polistillstånd eller övriga dokument som kan vara viktiga vid ansökan.Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om upplåtelse av mark för tillfälliga aktiviteter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender