Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Hörselprofil

Från hösten 2021 erbjuder vi undervisning för elever med hörselnedsättning eller cochlea-implantat (CI) som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7.

På Björkhöjdskolan har vi undervisat hörselintegrerade elever sedan 2018, då vi startade i liten skala. Vi har ett nära samarbete och utbyte med Hörselteam Borås på Södra Älvsborgs sjukhus.

Vår hörselprofil är byggd på inkludering och innebär att elever med hörselnedsättning eller CI går tillsammans med normalhörande elever samtidigt som de träffar andra elever med hörselnedsättning eller CI. Vi har pedagoger och personal som har kunskap om hörselnedsättningar och färdighet i tecken som stöd. Klassrummen är anpassade för att skapa en bra tal- och hörselmiljö.

Hur går undervisningen till?

I våra klasser med hörselprofil finns 15 platser. En del av klassens elever har hörselnedsättning och en del av eleverna är normalhörande. Klasserna är små för att undvika hög ljudnivå och skapa bra förutsättningar för lärande. Klassrummen har anpassad akustik och belysning samt den teknik som eleverna behöver. Eleverna har hörselslinga och lärare och elever använder mikrofon.

Vi ger alla elever möjlighet att delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar. Våra lärare har kompetens kring hur inlärningen på olika sätt kan påverkas av elevens hörselnedsättning. Därmed kan vi anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. Undervisning sker på talad svenska samtidigt som vi använder tecken som stöd.

Vi vill att eleverna ska lyckas i studierna samtidigt som deras självkänsla utvecklas. Därför uppmuntrar vi elevernas nyfikenhet att lära, och även att våga ta plats och berätta för andra vem man är och vad man behöver. Elever och lärare arbetar nära tillsammans och får en god relation med sikte på att varje elev ska utmanas på rätt nivå för att hela tiden växa och utvecklas.

Vem kan söka till oss?

Hörselprofilen är i första hand till för elever med hörselnedsättning. Elever som inte har en hörselnedsättning, men som har döva föräldrar eller döva syskon (CODA och SODA) kan också söka plats hos oss. Hörselprofilen är inte riktad till döva elever.

Så här ansöker du om plats

Under skolvalsperioden ansöker du om plats via vår e-tjänst för skolval. I e-tjänsten väljer du Björkhöjdskolan.

E-tjänst för skolval (när du loggat in kommer du direkt till skolvalet för ditt barn) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn inte är skrivet i Borås hör du av dig till Placeringsenheten för att få en ansökningsblankett. Ange på blanketten att du söker Björkhöjdskolans hörselprofil samt om du söker plats i förskoleklass eller i årskurs 7.

Placeringsenhetens e-post: skolval@boras.se

Vill du veta mer?

Om du har frågor om vår hörselprofil är du varmt välkommen att kontakta oss.

Andrea Roy, rektor för förskoleklass
E-post: andrea.roy@boras.se

Fanny Olausson, rektor för årskurs 7
E-post: fanny.olausson@boras.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Hörselprofil

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol