Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Självservice: Utbildning och förskola

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området utbildning och förskola.

I vänstra spalten hittar du en länk till information om tjänsten så du kan läsa om vilka regler som gäller.

l

Grundskola

Sjukanmälan


E-post för elever


Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts växelvis boende


Ansökan om särskoleskjuts

Ansökan om särskoleskjuts under lovdagar

Ansökan om plats i fritidshem


Uppsägning av plats i fritidshem


Schemaförändring fritidshem

Ändra inkomstuppgifter


Uppdatera kontaktuppgifter


Anhörigförteckning för elev

Specialkost


Omhändertagande av barn med sjukdom


Instruktion för medicinering


Matsedel


Ansökan till grundskola vid byte av skola, inflyttning samt nyanländ elev

l

Gymnasieskola

Val till gymnasieskola


Specialkost


Uppdatera kontaktuppgifter


E-post elever


Sjukanmälan


Matsedel


Ledighetsansökan


Anmälan till modersmål

Avanmälan till modersmål

Senast ändrad: 2020-06-30 13.35

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Utbildning och förskola

g q n C