Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Självservice: Utbildning och förskola

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området utbildning och förskola.

I vänstra spalten hittar du en länk till information om tjänsten så du kan läsa om vilka regler som gäller.

l

Grundskola

Matsedel för grundskolorna


Sjukanmälan


E-post för elever


Uppdatera kontaktuppgifter


Anhörigförteckning för elev

Instruktion för medicinering


Omhändertagande av barn med sjukdom


Ansökan om plats i fritidshem


Schemaförändring för tid i fritidshem

Ändra inkomstuppgifter för att få rätt fritidshemsavgift


Uppsägning av plats i fritidshem


Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts växelvis boende


Ansökan om särskoleskjuts

Ansökan om särskoleskjuts under lovdagar

l

Gymnasieskola

!Just nu upplever vi störningar i systemen på grund av hög belastning!

Val till gymnasieskola


Specialkost


Uppdatera kontaktuppgifter


E-post elever


Sjukanmälan


Matsedel


Anmälan och avanmälan till modersmål (vid skolstart)

Avtal digitaltverktyg (vid skolstart)

Avtal digitaltverktyg myndig elev (vid skolstart)

Biblioteketskort (vid skolstart)

Kontaktuppgifter anhöriga (vid skolstart)

Ansökan om specialkost (vid skolstart)

Rekvisition skolhälsojournal (vid skolstart)

Senast ändrad: 2020-09-18 18.08

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Utbildning och förskola

g q n C