Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritidshem

På fritidshem i Borås kan barn vistas till och med vårterminen de fyller 13 år. Fritidshemmet uppmuntrar barnens utveckling och ger barnen möjligheter till en meningsfull fritid. För barn mellan 10-12 år kan verksamheten bedrivas som öppen fritidsverksamhet.

Fritidshemmen är ofta samordnade med grundskolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Plats på fritidshem erbjuds till elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller anpassade grundskola som har vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

Frågor och funderingar

Har du frågor om ditt barns fritidshem kontaktar du personalen på fritidshemmet, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kontaktinformation hittar du på respektive skolas sida.

Ansökan om plats på fritidshem

Du ansöker om fritidshemsplats via vår e-tjänst. Om du önskar en lovplacering, alltså placering på fritidshem endast under skolloven, tar du kontakt med samordnare för fritidshem.

Ansökan om plats på fritidshem/KTS på anpassad grundskola

Du ansöker om fritidshemsplats, eller lovplacering (alltså placering på fritidshem endast under skolloven) genom att ta kontakt med respektive anpassad grundskola.

Ansökan om plats eller utökad omsorgstid på fritidshem på grund av särskilda skäl

Du som har särskilda skäl kan söka fritidshemsplats eller utökad omsorgstid på fritidshem, Skollagen reglerar plats samt utökad omsorgstid enligt 14 kapitlet 5 och 6 paragrafen. Kontakta rektor om du vill veta mer.

Registrera ditt barns tider i Tempus

Fritidshemmen i Borås Stad använder Tempus för schemaläggning. Om ditt barn har en fritidshemsplats ska du registrera barnets schematider via Tempus Hemma.

Läs mer om hur du använder Tempus

Säga upp fritidshemsplats

Uppsägning av plats på fritidshem görs via vår e-tjänst. Du ska anmäla uppsägningen senast 30 dagars före barnets sista dag på fritidshemmet. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Avgift för fritidshemsplats

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster. Det spelar ingen roll hur gammalt barnet är eller hur mycket barnet är på fritidshemmet.

Avgifter för plats på fritidshem

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender