Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Björkhöjdskolan

Björkhöjdskolans byggnad samt en del av skolgården med en klätterställning.

Björkhöjdskolan är Borås nyaste skola. Skolan ligger i ett lugnt, centralt område med skog och natur alldeles inpå knuten. Vi har nära till skolskogen och andra friluftsanläggningar. Våra ljusa lokaler är nyrenoverade, rymliga och ändamålsenliga. Vi som arbetar på Björkhöjdskolan är engagerade i att bygga upp och utveckla skolan till en F-9 skola. Idag har vi 310 elever uppdelade på två förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1, tre klasser i årskurs 2, tre klasser i årskurs 3, fyra klasser årskurs 7 samt fyra fritidshemsavdelningar. Våra ledord är goda relationer, god undervisning, trygghet och studiero. Tillsammans skapar vi en trygg och varm atmosfär som grund för elevernas kunskapsutveckling.

Till Björkhöjdskolan hör även sjukhusskolan som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse. 

Om sjukhusskolan

Nu växer vi och är en lite större skola med elever i årskurs 7

De unga i Borås blir fler. Därför öppnade vi Björkhöjdskolan 7-9 som tog emot sin första årskull med 7:or hösten 2021. Vi startade fyra klasser. Naturligtvis har vi rektorer (Olle Fagerström, rektor för årskurs F-6 och Fanny Olausson, rektor för årskurs 7-9) ha ett nära samarbete för att eleverna, stora som små, ska trivas och utvecklas.

Om Björkhöjdskolan 7-9

Kunskap, samarbete och omvärldskontakter är viktigt inför framtiden. Vi vill att eleverna ska nå så långt de kan och utmanas på sin nivå. Eleverna läser alla ämnen enligt läroplanen, men vi satsar extra på samarbetsförmåga samt kontakter med högskola och näringsliv. Allt för att ge eleverna en utmärkt bas för att studera vidare på gymnasiet. Våra klassrum är nyrenoverade och salarna för NO, hemkunskap, slöjd, musik och bild har dessutom ny utrustning. Idrottshallen är stor och skolmaten lagas på skolan.

Vill du veta mer om Björkhöjdskolan 7-9 är du välkommen att kontakta rektor Fanny Olausson.

E-post: fanny.olausson@boras.se

Hörselprofil på Björkhöjdskolan

Från hösten 2021 erbjuder vi undervisning för elever med hörselnedsättning eller cohleaimplantat (CI) som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7.

På Björkhöjdskolan har vi undervisat hörselintegrerade elever sedan 2018, då vi startade i liten skala. Vi har ett nära samarbete och utbyte med Hörselteam Borås på Södra Älvsborgs sjukhus.

Vår hörselprofil är byggd på inkludering och innebär att elever med hörselnedsättning eller CI går tillsammans med normalhörande elever samtidigt som de träffar andra elever med hörselnedsättning eller CI. Vi har god kompetens med pedagoger och personal som har kunskap om hörselnedsättningar.

Klassrummen är anpassade för att skapa en bra tal- och hörselmiljö.

Om undervisningen och hur du söker plats på hörselprofilen

Aktuellt från skolan

Ny lärplattform

Borås Stad har upphandlat en lärplattform för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den nya plattformen heter UNIKUM och finns idag i över 80 kommunier i Sverige. Ping-Pong som Borås Stads skolor har idag kommer därmed att försvinna. Detta kommer att ske januari 2022.

Björkhöjdskolan 7-9 har under hösten 2021, tillsammans med 5 andra grundskolor i Borås Stad, varit pilotskola för UNIKUM. Detta betyder att vi infört UNIKUM redan under september/oktober. Utvärdering kommer därefter ske i december för att kunna upptäcka eventuella ändringar som behöver ske innan alla grundskolor går över till UNIKUM istället för Ping-Pong. Mer information kommer alla elever och vårdnadshavare att få från mentorerna för ditt barns klass.

Covid-19

Påminner alla vårdnadshavare att meddela oss om ditt barn testat positivt för Covid-19.

Trafik

Uppmanar alla som kör bil att köra sakta och vara uppmärksam på övrig trafik vid lämning och hämtning.


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Björkhöjdskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol