Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass

Sandaredskolan har fyra förskoleklasser: 0A, 0B, 0C och 0D.

Pedagogerna arbetar utifrån Lgr 22 och det specifika centrala innehållet för förskoleklass. Vår verksamhet präglas av ett lustfyllt lärande med leken som ett centralt innehåll där eleverna får möjlighet att utvecklas individuellt och i grupp. Vi förbereder för skolan, samt arbetar tematiskt och för matematik- och språkutveckling. Genom att ha en god, öppen och tillåtande atmosfär visar vi att allas lika värde och trygghet är grundpelare i vårt arbete.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten styrs av skollagen och läroplanen Lgr 22. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del samt fritidshemmets egen del, del fyra, med dess syfte och centrala innehåll. Vi utgår från alla barns delaktighet i att utforma sin och sina skolkamraters fritid genom fritidsråd, utvärderingar och diskussioner.

Vi utmanar eleverna genom olika kurser som är utformade enligt läroplanens mål och riktlinjer och lägger stort fokus på social utveckling. Fritidshemmets arbete är tematiskt och vi arbetar mycket med temat vänskap och social kompetens.


Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Förskoleklass och fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol