Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass

I år har vi fem förskoleklasser: Förskoleklass Grön, Förskoleklass Blå, Förskoleklass Gul, Förskoleklass Lila och Förskoleklass Röd.

Pedagogerna arbetar utifrån Lgr 11 och matematik-, naturvetenskap- och språkplattform. För att skapa en trygg och utvecklande miljö har vi stort fokus på social kompetens. Detta utgör basen i vår verksamhet. Vi använder delvis TAKK ( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i grupperna, som en väg till god inkludering och ett ökat stöd för allas språkutveckling.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten på Sandaredskolan grundar sig i styrdokumenten LGR11 och Allmänna råd för fritidshem (2014). Syftet med allt vårt arbete är att skapa en lustfylld, varierad och meningsfull fritid för eleverna. Vi utgår från alla barns delaktighet i att utforma sin och sina skolkamraters fritid genom fritidsråd, utvärderingar och diskussioner.

Vi utmanar eleverna genom olika kurser i estetiska ämnen, socialt samspel, IKT, rörelse, bad, natur, miljö och fysik. Barnen lär sig också nya saker genom Grej of the Day som de också själva kan få möjlighet att genomföra. För att skapa en trygg och utvecklande miljö har vi stort fokus på den sociala kompetensen som utgör basen i vår verksamhet och berörs i form av kurser, Vara Vänner-tema och samtal i fritidsråden.

Vi är ett samhällsaktuellt fritidshem där arrangemang i närmiljön, Sverige eller världen uppmärksammas. Är det OS, Melodifestivalen, EM, Filmfestivalen i Cannes eller något annat på gång försöker vi föra liknande saker på fritids.


Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Förskoleklass och fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol