Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. 
Kommunal hälso- och sjukvård och förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Vård- och äldrenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Vård- och äldreförvaltningen har som mål att ge både yngre och äldre invånare en jämlik, jämställd och likvärdig vård, omsorg och service. Förvaltningen ansvarar för:

Förvaltningschef Maria Jonsson

Maria Jonsson

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets-
och utvecklingsarbete, ledningsfrågor,
personal och budget.

Maria Jonsson
Telefon: 033-35 82 90


 

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: Cirka 2 500
 • Besöksadress: Ramnåsgatan 1
 • Nettobudget: Cirka 1,42 miljarder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldreförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72