Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. 
Kommunala hälso- och sjukvård och förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.


Vård- och äldrenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare, som är i behov av vård, omsorg och service, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen ansvarar för:

Förvaltningschef Maria Jonsson

Maria Jonsson

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets-
och utvecklingsarbete, ledningsfrågor,
personal och budget.

Maria Jonsson
Telefon: 033-35 82 90


d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: Cirka 2 200
  • Besöksadress: Ramnåsgatan 1
  • Nettobudget: Cirka 1,4 miljarder

Senast ändrad: 2020-06-01 11.23

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldreförvaltningen

g q n C