Stödassistent

Som stödassistent arbetar du med människor som är i behov av stöd. Det kan vara personer med fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Dina kollegor berättar

Ingegerd Hultqvist som arbetar som stödassistent på en korttidsverksamhet berättar om hur hon upplever arbetet.

Här kan du läsa en transkriberad version av filmen. Pdf, 78.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver ha gymnasiekompetens från antingen Vård- och omsorgsprogammet eller Barn- och fritidsprogrammet.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns i grunden stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka din anställningstrygghet. Dessutom skapar vi genom introduktion, handledning, mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande, förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning.

Inom sektorn vård- och omsorg finns en stor efterfrågan på utbildad personal och den förväntas öka under de kommande 15 åren. Du som framtida medarbetare är därför mycket eftertraktad och du kommer ha goda utvecklingsmöjligheter inom ett arbete som Stödassistent.

Det finns stor bredd av verksamheter inom funktionshinder och socialpsykiatri. Vi arbetar aktivt med att samplanera bemanning mellan verksamheter som kan gynna varandra. Detta innebär för dig som vår framtida medarbetare, goda möjligheter till att utvecklas inom nya områden. Vi ser som arbetsgivare positivt på att du som medarbetare vill se flera delar av vår verksamhet.

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på vad vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

Som stödassistent har du stor möjlighet att påverka ditt arbete genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Du har också stort inflytande över arbetet kring brukarna då du bland annat deltar i utformning och uppföljning av genomförandeplan.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Våra ledstjärnor är professionalism, lärande och engagemang. Dessa ska leda vårt förhållningssätt i vårt dagliga arbete.

Din arbetsplats

Som stödassistent kan du arbeta på ett boende, korttidsverksamhet eller inom daglig verksamhet och sysselsättning. Arbeten som stödassistent finns på:

Sociala omsorgsförvaltningen

Om du har utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet kan du också söka jobb som undersköterska på Vård- och äldreförvaltningen.

Vård- och äldreförvaltningen

Lediga jobb

Just nu finns det 10 lediga jobb inom vård och omsorg.

Sök jobbet:
Undersköterskor till Margaretagatan 9

Sista ansökningsdag: 2024-05-26

Sök jobbet:
Aktivitetsansvarig undersköterska

Sista ansökningsdag: 2024-05-26

Sök jobbet:
Legitimerad fysioterapeut

Sista ansökningsdag: 2024-06-20

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Stödassistent

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol