Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sociala omsorgsförvaltningen

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för ansökningar och stöd och service inom verksamheter som riktar sig till medborgare med någon typ av funktionsnedsättning.

Sociala omsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Sociala omsorgsförvaltningen har som uppdrag att vara en utredande och verkställande förvaltning för Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med stöd- och hjälpinsatser till enskilda personer som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Magnus Stenmark
Telefon: 033-35 58 18

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 870
  • Besöksadress: Bryggaregatan 15, Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sociala omsorgsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol