Enhetchef inom vård och omsorg

Som enhetschef inom vård- och omsorg arbetar du i någon av följande verksamheter; äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinder eller socialpsykiatri. Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att säkerställa en god och säker vård och omsorg för våra brukare och patienter.

Du och dina medarbetare arbetar också med att skapa en god arbetsmiljö genom ert systematiska arbetsmiljöarbete. Att du som chef skapar delaktighet för dina medarbetare är en viktig grundpelare i ditt ledarskap.

Att arbeta som enhetschef är ett varierande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att leda utvecklingen av framtidens vård och omsorg och verkligen göra skillnad för dem vi är till för.

Dina kolleger berättar

Enhetschef Jussi Niveri berättar om varför han trivs på sitt jobb.

Anna Winge, enhetschef inom hemtjänst

Anna Winge, enhetschef inom hemtjänsten

"Hela mitt yrkesliv har jag arbetat inom vård och omsorg, hemtjänst fångade mig och oavsett roll så har det varit ett så berikande arbete."

Charlotta Englund, enhetschef inom hemsjukvård

Charlotta Englund, enhetschef inom hemsjukvården

"Mitt arbete blir särskilt meningsfullt när jag känner att medarbetarna trivs och känner sig trygga och sedda.”

Helen Danbo, enhetschef inom bemanning.

Helen Danbo, enhetschef inom bemanningen

"Jag vet att det jag gör på arbetet bidrar till att våra äldre får den vård och service som de är berättigade till.”

Magdalena Pettersson, enhetschef på korttidsenheten Bodagatan.

Magdalena Pettersson, enhetschef på Bodagatan 36

"Jag trivs som chef, jag får vara med och påverka både för medarbetarna men även för medborgarna i Borås Stad.”

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver ha relevant universitets-/högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng. Beroende på vilket verksamhetsområde du arbetar inom efterfrågas olika inriktningar på utbildning, exempelvis socialt arbete eller hälso- och sjukvård. Tidigare yrkeserfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. Chefserfarenhet värderas högt och är ett krav för vissa chefstjänster.

För oss innebär en trygg anställning så mycket mer än din anställningsform. Vi tror att en bra första tid med en strukturerad introduktion är avgörande för att du ska känna dig trygg i din roll som chef inom Borås Stad.

Du får goda förutsättningar att förstå ditt uppdrag och ansvar utifrån din kompetens och tidigare erfarenheter. Därför får du en personligt anpassad introduktion, både till organisationen Borås Stad, din förvaltning och verksamhet men också i yrkesrollen och uppdraget som chef inom vård och omsorg.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll.

Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av utvecklingen i yrkesrollen. Du och din chef sätter en plan för din kompetensutveckling varje år. Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att lära av varandra (vi brukar kalla det för kollegialt lärande) eller genom föreläsningar och utbildningar både internt och externt.

Exempel på möjligheter för dig som enhetschef är:

  • Ledarutveckling inom flera olika områden (ledarskap, förändringsledning, kommunikation, personal, ekonomi, lön, med mer).
  • Fördjupning inom arbetet och ditt verksamhetsområde.
  • Olika sidouppdrag.
  • Fördjupat arbeta med förbättringsarbete och utvecklingsfrågor inom förvaltningen.
  • Byta och prova ett annat verksamhetsområde genom intern rörlighet.
  • Gå vidare till strategisk chefstjänst.

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på vad vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare. I ditt arbete som enhetschef hos oss har du nära samarbete och stöd av dina chefskollegor i din ledningsgrupp.

Genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare skapas möjlighet för dig att påverka ditt arbete och vara med att utforma den verksamhet du arbetar i. I Borås Stad arbetar vi med något vi kallar för tillitsresan. Det är ett arbete som genom sin grundtanke om att ge medarbetaren stor frihet i hur den löser sitt uppdrag, sätter fingret just på hur du som arbetstagare kan påverka ditt arbete.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Din arbetsplats

Arbete inom hemsjukvård finns på:

Lediga jobb

Just nu finns det -3 lediga jobb inom vård och omsorg.

Sök jobbet:
Enhetschef

Sista ansökningsdag: 2024-02-25

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Dela sidan: Enhetchef inom vård och omsorg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol