Undersköterska

Som undersköterska i Borås Stad har du ett viktigt uppdrag. Du bidrar till att boråsare som har behov av vård, omsorg och service får ett gott liv varje dag. Du arbetar självständigt men också tillsammans med kollegor och du utför insatser inom hemtjänst eller på boenden för äldre.

Att arbeta som undersköterska hos oss är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt för dig och meningsfullt för boråsaren.

Dina kolleger berättar

Undersköterskan Nije Jobe i sina arbetskläder.

Nije Jobe, undersköterska hemtjänsten

"Det bästa med mitt arbete är att träffa pensionärerna och bidra till deras vardagsliv.”

Lakvir Singh, undersköterska.

Lakvir Singh, undersköterska hemtjänsten

"När man jobbar som undersköterska här, kan man verkligen förändra dagen för någon.”

Carita Persson, undersköterska.

Carita Persson, undersköterska hemtjänsten

"Det här är inte bara ett jobb utan man är som en allt i allo.”

Janet Kulpakko, undersköterska

Janet Kulpakko, undersköterska hemtjänsten

"Jag brukar nästan aldrig kolla exakt på tiden utan ser till att göra det jag ska, då brukar det bli bra.”

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

För anställning som undersköterska krävs att du har vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Som medarbetare hos oss har du i grunden en stark anställningstrygghet med stöd av kollektiva avtal och interna rutiner.

Du är viktig och din insats kommer betyda mycket för många människor. Som ny undersköterska vill vi ge dig de bästa förutsättningarna för att komma in i arbetet och få dig att känna dig trygg och välkommen. Därför lägger vi stor vikt vid en god och strukturerad introduktion.

I ditt dagliga arbete får du stöd av din chef och kollegor för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din yrkesutövning.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege. Du avgör själv om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa i din nuvarande roll. Varje år har du och din chef ett medarbetarsamtal där ni går igenom just din kompetensutveckling och ni enas om en personlig kompetensplan.

Här är några exempel på vad du som undersköterska har för möjligheter att utvecklas i ditt yrke. Du kan:

  • Kompetensutveckla och fortutbilda dig inom ramen för din befattning.
  • Utbilda dig till handledare för studenter och nyanställda medarbetare.
  • Ha sidouppdrag, till exempel ombudsroller så som språkombud eller hygienombud där du har ett särskilt ansvar inom området.
  • Arbeta med utvecklingsfrågor och förändringsarbete, till exempel att utifrån din yrkesroll vara delaktig i processarbetet som sker inom förvaltningen.

Kompetensutveckling kan ske på olika sätt. Det kan vara utbildning på arbetsplatsen, kurser eller utbildning via kommunal vuxenutbildning eller Yrkeshögskolan.

Som undersköterska på Vård- och äldreförvaltningen kommer du arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du är en viktig del av det tvärprofessionella teamet som arbetar för dem vi är till för. I det dagliga arbetet samarbetar du med andra undersköterskor och vårdbiträden men också med andra medarbetare till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Tillsammans tar ni stöd av varandra, lär och utvecklas ihop och driver vård- och omsorgsarbetet inom staden framåt.

Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och medarbetarens möjlighet att påverka sitt arbete. Hos oss kan du påverka ditt arbete och din vardag genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Inom de projekt och utvecklingsarbeten som sker i staden finns även möjligheter att vara med och driva frågor som berör din yrkesroll.

Du kan också påverka genom att engagera dig i ett fackförbund. Hos oss är god samverkan med de olika fackliga organisationerna viktig bland annat eftersom både vi och fackförbunden har ett gemensamt ansvar för frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö.

Undersköterskeyrket är ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi behöver tillsammans arbeta för att höja statusen på yrket. Detta görs bland annat genom Vård- och omsorgscollege, som är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, arbetsförmedling och fackförbund kring frågor som rör vård och omsorg. Som medarbetare kan du prenumerera på VO-College nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på aktuella händelser och samverkansfrågor.

Vi förväntar oss att du aktivt bidrar med ditt kunnande i arbetet med att nå våra mål. Du är professionell, engagerad och villig att lära och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Vi för väntar oss också att du sätter dem vi är till för i främsta rummet. Det betyder att du ger insatser av god kvalitet som bidrar till ett gott liv varje dag för både yngre och äldre personer. Du ger vård och omsorg utifrån deras enskilda behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret.

Du lär dig och arbetar sedan efter den nationella värdegrunden för äldreomsorg. I mötet med brukarna har du ett gott bemötande och du är noggrann med varje persons rätt till:

  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • Privatliv och personlig integritet
  • Trygghet
  • Meningsfullhet

Din arbetsplats

Arbete som undersköterska finns på Vård- och äldreförvaltningen.

Om du har utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet kan du också söka jobb som stödassistent på Sociala omsorgsförvaltningen.

Jobba som stödassistent på Sociala omsorgsförvaltningen.

Lediga jobb

Just nu finns det 6 lediga jobb inom vård och omsorg.

Sök jobbet:
Undersköterska till hemtjänst Trandared

Sista ansökningsdag: 2024-03-10

Sök jobbet:
Undersköterska med körkort till hemtjänst Sandhult

Sista ansökningsdag: 2024-02-29

Sök jobbet:
Undersköterska med körkort till hemtjänst Druvefors

Sista ansökningsdag: 2024-02-29

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Dela sidan: Undersköterska

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol