Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Beslut om byggåtgärder

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Fjärde steget i processen är beslut.

Bygglovsprocessen, fokus beslut Ansökan Handläggning Grannehörande Beslut

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år. Vi räknar från dagen då beslutet vann laga kraft - alltså började gälla.

Invänta startbesked

Om du har beviljats bygglov måste du invänta ett startbesked innan du börjar bygga. Du får inte börja bygga utan startbesked. Ibland får du startbeskedet samtidigt som beslutet, men ibland krävs det ett tekniskt samråd först.

Överklaga beslut

De flesta beslut som fattas av Samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas av de som berörs av beslutet. De som berörs kan till exempel vara du själv, din granne och/eller andra sakägare.

Överklaga ett beslut

Nästa steg i bygglovsprocessen

Tekniskt samråd

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beslut om byggåtgärder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender