Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Platsbesök

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Sjunde steget i processen är platsbesök.

Bygglovsprocessen, fokus Platsbesök Tekniskt samråd Startbesked Platsbesök Slutbesked

I de flesta fall ska samhällsbyggnadsnämnden vid minst ett tillfälle besöka den plats där byggnationerna utförs. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar samhällsbyggnadsnämndens handläggare bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs och att inget strider mot byggreglerna. På arbetsplatsbesöken närvarar också byggherren och eventuell kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av byggherren. Den kontrollansvariga ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren utföra kontrollerna.

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvariga och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Det är byggherrens uppdrag att kontakta en person som är certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida kan du se en lista över certifierade kontrollansvariga.

Det behövs ingen kontrollansvarig för åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan. Du behöver inte heller en kontrollansvarig för enklare åtgärder.

Kontrollplan

Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den kontrollansvarigas uppgift är att

  • se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt delta byggnadsnämndens platsbesök
  • dokumentera sina besök och iakttagelser
  • skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

Vi hjälper dig

Våra bygglovshandläggare kan hjälpa dig reda ut om du behöver en kontrollansvarig eller inte.

Boka tid med en bygglovshandläggare Öppnas i nytt fönster.

Nästa steg i bygglovsprocessen

Slutbesked

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Platsbesök

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender