Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Startbesked

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Sjätte steget i processen är startbesked.

Bygglovsprocessen, fokus Startbesked Tekniskt samråd Startbesked Platsbesök Slutbesked

För att få starta den åtgärd som du har planerat måste du ha ett startbesked. Det räcker alltså inte med att ditt bygglov har blivit godkänt eller att du har gjort en anmälan.

Hur och när får jag ett startbesked?

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid vänta på att få ett startbesked från oss. Startbeskedet är fortsättningen på den bygglovsansökan eller anmälan som du har gjort och därför behöver du inte ansöka separat om startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked tar vi ut en sanktionsavgift.

När vi utfärdar ett startbesked för bygglov och bygganmälan kontrollerar vi att det du planerar att göra uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Om du behöver komplettera din anmälan eller ansökan eller om det krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked efter att det tekniska samrådet genomförts och/eller kompletterande handlingar har lämnats in till oss.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet finns den gällande kontrollplanen för byggnationen, samt de villkor som gäller för att du ska få börja bygga, riva eller göra markförändringar.

Startbeskedet innehåller också information om du behöver utstakning eller om det finns krav i annan lagstiftning som du behöver följa, det kan till exempel handla om tillstånd om brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

I startbeskedet framgår också vilka handlingar du ska lämna in för att få ett slutbesked.

Mer om

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov – det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft, börjat gälla.

Ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, har startbesked med en giltighetstid på två år.

Lägeskontroll

I startbeskedet du fått i samband med ditt bygglov står det om du behöver göra en lägeskontroll. Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. I vissa fall är lägeskontrollen ett krav.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Beställ lägeskontroll

Tänk på

Kom ihåg de lagar och regler som finns kring byggprodukter och byggnation. Du måste följa både plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

Nästa steg i bygglovsprocessen

Platsbesök

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Startbesked

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett stängsel framför slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark med vass och en liten vattensamling. Foto: Kennet Öhlund Publicerad

  Nytt stängsel kring slamlagunen

  Den här veckan börjar arbetet med att sätta upp ett permanent stängsel kring den så kallade slamlagunen i skogsterrängen bakom Blå Stjärnans Djursjukhus. Ett me...
 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
Ikon: Kalender

Kalender