Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fasadritning

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska även takvinklar, befintliga och nya marklinjer samt material och färgsättning redovisas.

Fasadritningar redovisas tvådimensionellt. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.

Du kan göra de flesta ritningar själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

När behövs en fasadritning?

En fasadritning behövs inför nybyggnationer, tillbyggnationer eller om du planerar att göra en fasadändring. Du bifogar din fasadritning tillsammans med din ansökan om lov.

Tänk på

  • Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav.
  • Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.

Fackmässigt utförda ritningar

Exempel på hur en fasadritning vid nybyggnad kan se ut.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fasadritning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender