Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flyktingmottagandet

Den 1 juli 2022 börjar en ny lagstiftning att gälla. Den innebär att Migrationsverket får ge kommunen ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Fördelningstalet till Borås är 252 personer under 2022.

Anskaffning av bostäder pågår och Borås Stad kommer att erbjuda bostäder åt alla som anvisas under året. Ersättning kommer att ske för omkostnader och bostäder från Migrationsverket.

Information på ukrainska

På webbplatsen Information Sverige finns samlad information som riktar sig till nyanlända i Sverige översatt till ukrainska.

Information Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydd enligt massflyktsdirektivet

På migrationsverkets webbplats finns information hur man ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad risk för våld, över­grepp och männi­sko­handel

När många människor är på flykt ökar risken att utsättas för olika former av våld och förtryck. Det innebär att människor som flyr kriget i Ukraina är extra utsatta för risken att bli utnyttjade. Det gäller särskilt kvinnor och barn.

Anmäl till polisen om du misstänker att någon är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta Mikamottagningen Borås eller polisen på +46 77 114 14 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Flyktingmottagandet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol