Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen arbetar med medborgare som behöver stöd från samhället när det gäller arbetsmarknad och försörjningsstöd. Arbetslivsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Arbetslivsförvaltningen arbetar för att de individer som står långt från arbetsmarknaden ska känna en meningsfull vardag, och så långt som möjligt nå egen försörjning. Förvaltningen arbetar även med integrationsfrågor.

Dag Forsström, förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Dag Forsström
Telefon: 033-35 38 88
Mobil: 0706-95 38 88

Organisation

Arbetslivsförvaltningen består av två områden:

Verksamhetsområde 1

Ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), relatiosvåldsenheten, Borås stads flyktingmottagning och Återbruk.

Verksamhetschef: Lennart Gustavsson, 033-35 33 98

Verksamhetsområde 2

Ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten integration och nationella minoriteter samt arbetet med finskt förvaltningsområde. 

Verksamhetschef: Hans Johansson, 033-35 85 73

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 236
  • Besöksadress: Österlånggatan 72
  • Nettobudget: 233 200 000

Senast ändrad: 2019-10-21 16.11

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetslivsförvaltningen

g q n C