Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen arbetar med medborgare som behöver stöd från samhället när det gäller arbetsmarknad och försörjningsstöd. Arbetslivsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Arbetslivsförvaltningen arbetar för att de individer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning. Förvaltningen arbetar även med integrationsfrågor, nationella minoriteter och samordnar stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Förvaltningschef: Tina Arekvist Lundell
Mobil: 070-455 10 40

Organisation

Arbetslivsförvaltningen består av två verksamhetsområden:

Verksamhetsområde 1

Ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), relatiosvåldsenheten, Borås Stads flyktingmottagning och Återbruk.

Verksamhetschef: Stein Erik Norderhaug
Telefon: 033-35 51 32

Verksamhetsområde 2

Ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, integration och nationella minoriteter, trygghetsinsatser. 

Verksamhetschef: Hans Johansson
Telefon: 033-35 85 73

Praktik för studenter

Vill du som är student göra praktik inom Arbetslivsförvaltningens verksamheter? För att din praktik ska bli så bra som möjligt berätta inom vilket område du vill göra din praktik och varför du vill praktisera på just Arbetslivsförvaltningen. Bifoga ditt CV.

Skicka din ansökan till förvaltningsbrevlådan arbetsliv@boras.se.

När din intresseanmälan inkommit till oss, skickas den vidare till våra verksamheter. De ser över möjligheten att erbjuda dig en praktikplats.

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: 240
 • Besöksadress: Österlånggatan 72
 • Nettobudget: 237 550 000
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetslivsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet