Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen arbetar med medborgare som behöver stöd från samhället när det gäller arbetsmarknad och försörjningsstöd. Arbetslivsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Arbetslivsförvaltningen arbetar för att de individer som står långt från arbetsmarknaden ska känna en meningsfull vardag, och så långt som möjligt nå egen försörjning. Förvaltningen arbetar även med integrationsfrågor, nationella minoriteter och samordnar stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Förvaltningschef: Tina Arekvist Lundell
Mobil: 070-455 10 40

Organisation

Arbetslivsförvaltningen består av två verksamhetsområden:

Verksamhetsområde 1

Ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), relatiosvåldsenheten och Återbruk.

Verksamhetschef: Lennart Gustavsson
Telefon: 033-35 33 98

Verksamhetsområde 2

Ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, Borås stads flyktingmottagning, integration och nationella minoriteter. 

Verksamhetschef: Hans Johansson
Telefon: 033-35 85 73

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 240
  • Besöksadress: Österlånggatan 72
  • Nettobudget: 237 550 000

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetslivsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol