Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Krisberedskap

Vi arbetar ständigt med säkerheten för våra kommuninvånare. Det handlar dels om skadeförebyggande arbete och folkhälsa men även beredskap för krissituationer.

Borås Stad har en särskild plan för en ovanlig händelse, större olycka eller annan svår påfrestning.

Så arbetar Borås Stad med krisberedskap

Din hemberedskap

Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov.

Om du har det du behöver under de första dygnen får du tid att tänka över din situation. Det kan hjälpa dig att fatta viktiga beslut om ditt fortsatta agerande, och du kanske till och med kan hjälpa andra. Genom att vara förberedd hjälper du inte bara ditt eget hushåll, du avlastar även samhället om något skulle inträffa.

Hemberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så varnas du vid fara

Vid svåra olyckor som hotar att skada människor, egendom eller miljön, måste allmänheten i området varnas. För att snabbt nå många människor använder räddningstjänsten varnings- och informationssystem.

Viktigt meddelande till allmänheten Länk till annan webbplats.

Var källkritisk

Tänk gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser. På Krisinformation.se finns några råd att följa för att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Skyddsrum

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

På MSB:s hemsida finns en karta där du hittar alla skyddsrum i Sverige och Borås. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar man på markeringen får man uppgifter om skyddsrummet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Krisberedskap

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol