Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Säkerhet och kris

Vi arbetar ständigt med säkerheten för våra kommuninvånare. Det handlar dels om skadeförebyggande arbete och folkhälsa men även beredskap för krissituationer.

Tillsammans när krisen kommer

I maj 2020 skickas broschyren Tillsammans när krisen kommer ut till alla hushåll i Borås.

Om du vill ha den lättlästa broschyren i tryckt format så skickar vi den gärna till dig. Hör i sådana fall av dig till krisberedskapssamordnare Jonny Nylén, telefon: 0768-88 77 58, e-post: jonny.nylen@boras.se.

En himmel full med blixtar

Kommunens krisberedskap
Borås Stad har en särskild plan för en ovanlig händelse, större olycka eller annan svår påfrestning.

En hand som håller i en mobiltelefon 

Journummer när växeln är stängd
Om du måste nå Borås Stad eller någon av våra bolag utanför kontorstid när växeln är stängd kan du se våra journummer.

Någon tänder stearinljus med en tändsticka

Din beredskap när det saknas el och vatten
Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före.

Signalhornet som sitter på taket och som larmar vid fara

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
Vid olyckor och andra krishändelser kan du få information genom systemet Viktigt meddelande till allmänheten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Säkerhet och kris

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol