Meny

Meny

Säkerhet och kris

Vi arbetar ständigt med säkerheten för våra kommuninvånare. Det handlar dels om skadeförebyggande arbete och folkhälsa men även beredskap för krissituationer.

En himmel full med blixtar

Kommunens krisberedskap
Borås Stad har en särskild plan för en ovanlig händelse, större olycka eller annan svår påfrestning.

En hand som håller i en mobiltelefon 

Akut hjälp, social jour
Om du har akuta, sociala problem kan du vända dig till individ- och familjeomsorgens mottagning på vardagar, under dagtid. På kvällar och helger hjälper sociala jouren dig.

Någon tänder stearinljus med en tändsticka

Din beredskap när det saknas el och vatten
Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före.

Signalhornet som sitter på taket och som larmar vid fara

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
Vid olyckor och andra krishändelser kan du få information genom systemet Viktigt meddelande till allmänheten.

Senast ändrad: 2018-04-25 08.48

Ändrad av:

Dela sidan: Säkerhet och kris

g q n C