Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Säkerhet och kris

Vi arbetar ständigt med säkerheten för våra kommuninvånare. Det handlar dels om skadeförebyggande arbete och folkhälsa men även beredskap för krissituationer.

Tillsammans när krisen kommer

I broschyren Tillsammans när krisen kommer finns information och tips om hur du själv kan föbereda dig inför en samhällskris och hur du kan få stöd när den inträffar. Broschyren skickades till alla hushåll i Borås 2020.

Kontakta oss om du vill ha den lättlästa broschyren i tryckt format så skickar vi den gärna till dig.

En himmel full med blixtar

Kommunens krisberedskap
Borås Stad har en särskild plan för en ovanlig händelse, större olycka eller annan svår påfrestning.

En hand som håller i en mobiltelefon 

Journummer när växeln är stängd
Om du måste nå Borås Stad eller någon av våra bolag utanför kontorstid när växeln är stängd kan du se våra journummer.

Någon tänder stearinljus med en tändsticka

Din beredskap när det saknas el och vatten
Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före.

Signalhornet som sitter på taket och som larmar vid fara

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
Vid olyckor och andra krishändelser kan du få information genom systemet Viktigt meddelande till allmänheten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Säkerhet och kris

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender