Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum för kunskap och säkerhet

Avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) arbetar med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen ansvarar dessutom för Borås Stads samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och krisberedskap. Detta genom att arbeta utifrån tre inriktningar; kunskap, säkerhet samt oegentligheter och korruption.

Våra inriktningar

Kunskap

CKS arbetar med att hämta in, bearbeta och analysera olika former av kriminalitet och företeelser utifrån Borås Stads perspektiv. Kunskapen skall främst användas till att strategiskt och långsiktigt arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet/gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Säkerhet

Vi är sex säkerhetssamordnare som arbetar med säkerhetsfrågor i Borås Stads verksamheter. Vi vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Borås, oavsett årstid och tid på dygnet. Vi arbetar också för att upprätthålla en god beredskap och förmåga att hantera en kris eller extraordinära händelser inom kommunens geografiska område.

Oegentligheter och korruption

Det är viktigt att vi motverkar alla former av oegentligheter och korruption i Borås Stads verksamheter. Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt mot detta, bland annat genom policys och andra styrdokument där det beskrivs hur våra anställda ska förhålla sig i dessa frågor. Som ett komplement har en visselblåsarfunktion inrättats.

Peder Englund, avdelningschef

Avdelningschef

Peder Englund,
Telefon: 033-35 77 55
Mobil: 0768-88 77 55

Säkerhetschef/enhetschef CKS säkerhetsenheten

Rangbar Mohammad
Telefon: 033-35 72 81
Mobil: 0768-88 72 81

Krisberedskapssamordnare

Jonny Nylén
Telefon: 0768-88 77 58

Jonas Alm
Telefon: 033-35 72 67

Säkerhetssamordnare nås genom säkerhetschefen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för kunskap och säkerhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5