Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum för kunskap och säkerhet

Avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) arbetar med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen ansvarar dessutom för Borås Stads samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och krisberedskap. Detta genom att arbeta utifrån tre inriktningar; kunskap, säkerhet samt oegentligheter och korruption.

Våra inriktningar

Kunskap

CKS arbetar med att hämta in, bearbeta och analysera olika former av kriminalitet och företeelser utifrån Borås Stads perspektiv. Kunskapen skall främst användas till att strategiskt och långsiktigt arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet/gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

Säkerhet

Vi är sex säkerhetssamordnare som arbetar med säkerhetsfrågor i Borås Stads verksamheter. Vi vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Borås, oavsett årstid och tid på dygnet. Vi arbetar också för att upprätthålla en god beredskap och förmåga att hantera en kris eller extraordinära händelser inom kommunens geografiska område.

Oegentligheter och korruption

Det är viktigt att vi motverkar alla former av oegentligheter och korruption i Borås Stads verksamheter. Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt mot detta, bland annat genom policys och andra styrdokument där det beskrivs hur våra anställda ska förhålla sig i dessa frågor. Som ett komplement har en visselblåsarfunktion inrättats.

Avdelningschef

Rangbar Mohammad
E-post: rangbar.mohammad@boras.se
Telefon: 033-35 72 81

Säkerhetschef/enhetschef CKS säkerhetsenheten

Marcus Hjalmarsson
E-post: marcus.hjalmarsson@boras.se
Mobil: 0768-88 72 26

Säkerhetssamordnare nås genom säkerhetschefen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för kunskap och säkerhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender