Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Engelbrektskolan är Borås Stads centrala skola för f-9. Här går cirka 840 elever och skolan har fem fritidsavdelningar. Det är gångavstånd till friluftsområden, badhus, simarena, Kulturhuset, Navet och muséer. Skolans lokaler är förlagda i direkt anslutning till varandra och gränsar till vacker parkmiljö. Eleverna har tillgång till en stor skolgård med fina lekytor. Eleverna i alla årskurser delar utrymmen som matsal, aula, biblioteket och idrottshall. Det blir många naturliga mötesplatser för yngre och äldre elever vilket bidrar till en lugn och harmonisk miljö.

Stå på scen år 1-6!

Skolan arbetar mycket med kultur och traditioner och klasserna använder skolans stora aula för teateruppvisningar, besökande ensembler och redovisningar. Eleverna lär sig redan i förskoleklassen att stå på scen och framträda. Föreställningar är ett givet inslag i föräldrakvällar och uppvisningar för övriga klasser.

Bibliotek och kafeteria

Skolans bibliotek är bemannat och öppet hela skoldagen. Här kan eleverna låna, söka och reservera böcker och annan media. I skolans uppehållsrum arbetar en fritidsledare. Här kan eleverna i åk 7-9 umgås på raster och håltimmar. Det finns biljardbord, pingisbord och andra spel och i kafeterian kan man handla smörgåsar och glass. Uppehållsrummet används också när åk 9 arrangerar disco för de yngre eleverna.

Engelbrektskolan är en välkänd skola, med ett gott rykte som vi är måna om att bevara. På vår skola arbetar vi för att alla elever ska lyckas och skapa grund för ett livslångt lärande. Vår strävan är att varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.

Arbetssätt

I alla årskurser arbetar man med Bedömning för lärande, BFL. Det är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår.

​Till hjälp

På skolan arbetar vi hårt för att alla ska känna trygghet och trivsel. Skolans elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, SYV, speciallärare och specialpedagog är en viktig del i detta arbete, liksom skolans båda Mombusteam bestående av personal och elever från åk 3-9. Mombus har ett samarbete med Friends och arbetar för att förebygga kränkningar och trakasserier på skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol