Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Engelbrektskolan

Engelbrektskolans framsida

En skola för alla med kunskapen i centrum

Engelbrektskolan består av två enheter och det går totalt ca 800 elever från F-klass till år 9 på skolan. Lokalerna för F-6 ligger i anslutning till lokalerna för 7-9 och här möts yngre och äldre elever på ett naturligt sätt i gemensamma utrymmen såsom matsal, aula, bibliotek och idrottshall vilket bidrar till en lugn och harmonisk miljö.

Det är gångavstånd till friluftsområden, badhus, simarena, Kulturhuset, Navet och muséer. Skolans lokaler är förlagda i direkt anslutning till varandra och gränsar till vacker parkmiljö. Eleverna har tillgång till en stor skolgård med fina lekytor. Skolan är mån om kultur och traditioner och varje år firas t.ex. Engelbrektsdagen med lekar, tävlingar och utklädning. När tillfälle ges görs besök på muséer, teatrar, skolbio och andra kulturevenemang.

Fokus och förväntningar

På vår skola arbetar vi för att alla elever ska lyckas och lägga grund för ett livslångt lärande. Vår strävan är att varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.

Vi har kompetent och engagerad personal som erbjuder eleven en strukturerad och planerad undervisning som skapar lust att lära och möjlighet att lyckas. Skolan skall rusta eleven för livet och förmedla kunskaper och värden som hjälper eleven att utveckla ett demokratiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, bli en god medborgare och medmänniska med förmåga att göra kloka val.

Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och höga förväntningar. Vi värdesätter elevernas sociala utveckling och arbetar för att få alla elever att känna sig trygga, delaktiga och må bra i skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Engelbrektskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol