Meny

Meny

Engelbrektskolan

En skola för alla med kunskapen i centrum
Skolan är en centralt belägen F-9 skola som samtidigt har nära till grönområden. Det ger stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.
Foto: bildexperten.se

Engelbrektskolan

Skolan består idag av två enheter Engelbrektskolan 1-6 och Engelbrektskolan 7-9. Varje enhet har ett eller flera arbetslag. Till hösten 2019 tar vi åter in förskoleklasser.

Fokus och förväntningar

Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Skolan består av tre enheter och flera verksamheter, men det finns en anda av samhörighet och gemensamt ansvar för våra elever och hela skolan.

Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.

Skolan har fått utmärkelsen Grön Flagg genom arbetet med energi och klimat, kretslopp och närmiljö. Det finns ett pågående arbete med temadagar och andra aktiviteter på temat. Skolan deltar i fler utvecklingsprojekt, bland annat matematiklyftet.

All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en undervisning av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.

Det finns ett väl fungerande elevhälsoteam.

Senast ändrad: 2018-12-06 14.36

Uppdaterad av:

Dela sidan: Engelbrektskolan

g q n C

Grön Flagg
Skolan är miljömedveten och har fått utmärkelsen Grön Flagg.

Utsmyckning av skolans korridorer
Målning av konstnären Shai Dahan, en del av vårt arbete med skapande skola.

u

Besök oss

Besöksadress:
Engelbrektsgatan 14

p

Kontakt