Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicekontoret

Servicekontorets logotyp

Servicekontorets uppdrag är att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och bolag. Förvaltningen har ingen fast budgettilldelning utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen. Verksamheten anpassas efter de volymer och kvaliteter som vi kommit överens om med våra beställare/uppdragsgivare.

Beställare är bland andra Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB.

Servicenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Genom Servicekontorets samlade resurser finns förutsättningar för en effektiv och driftsäker produktion för Borås Stad.

Inom det tekniska området utför Servicekontoret både nyanläggnings-, drift- och underhållsuppdrag på till exempel

 • gator och vägar; bland annat skyltning, asfaltering, snöröjning och sandsopning
 • VA-system (vatten och avlopp)
 • parker; till exempel plantering och skötsel
 • idrotts- och fritidsanläggningar

Vi tillhandahåller dessutom tjänster och service som:

 • fastighetsservice och lokalvård för kommunala fastigheter,
 • konstruktioner och reparationer i vår mekaniska verkstad,
 • reparationer och underhåll i fordonsverkstaden,
 • tryckeri-, formgivnings- och budtjänster.

Dessutom sköter vi för Borås Stads räkning:

 • IT-/Dataservice
 • Redovisningsservice
 • Löneservice
 • Huvudväxel och samlad telefoni

Vi äger och administrerar även de flesta av kommunens fordon och maskiner samt erbjuder en lång rad andra tjänster av teknisk och administrativ karaktär.

Servicekontorets avdelningar

Läs mer om Servicekontorets avdelningar/enheter och deras uppgifter.

Kenneth Lundqvist, förvaltningschef Servicekontoret

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Kenneth Lundqvist
Telefon: 033-35 79 32 

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Besöksadress: Pantängen, Västerängsgatan 6, 504 68 BORÅS
 • Antal anställda: Ca 345 tillsvidareanställda.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontoret

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet