Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås driver en komplett verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion och lantmäterifrågor.

Förvaltningen styrs av Samhällsbyggnadsnämnden, som fastställer mål för Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar:

Uppdrag och ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska

 • arbeta för en långsiktigt god boende-, arbets- och fritidsmiljö för kommunens invånare
 • arbeta för att plan- och bygglagens och miljöbalkens intentioner som handlar om hushållande med naturresurser, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls
 • arbeta för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen
 • arbeta med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ska

 • leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt
 • skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert.
 • leda förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp
 • ansvara för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen
 • se till att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och den egna nämndens beslut och uppdrag verkställs och följs upp
 • samverka med andra förvaltningar och andra aktörer inom verksamhetsområdet.

Kontakt

Jonas Ward, förvaltningschef
Telefon: 033-35 85 78

Julia Goffe, processledare
Telefon: 033-35 85 29

Stadsarkitekt

Stadsarkitekten har en strategiskt samordnande roll. Hen har ett nära samarbete med såväl näringsliv, arkitekter och byggherrar som politiker och tjänstepersoner. Dessutom är dialogen med boråsarna en stor del i arbetet.

I samhällsbyggnadsprocessen är arkitektur och stadsbyggnadsprinciper viktiga ingredienser och det är i dessa som stadsarkitekten kan påverka för att Borås ska vara en stad som hänger samman och attraherar.

Kontakt

Richard Mattson, stadsarkitekt
Telefon: 033-35 84 75

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: 80
 • Besöksadress: Kungsgatan 55
 • Nettobudget: 21 450 000
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
 • Ungdomar på en trappa

  Kommunstyrelsen får besök av Nordic Ice Breakers

  Publicerad

  Nio ungdomar från Borås åkte till Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer i somras. Nu besöker de Kommunstyrelsens samm...
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5