Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med att skapa trivsamma miljöer och attraktiva mötesplatser i staden men också i parker och i naturen. Vi ser till att trafiken fungerar och hjälper människor som behöver transporter till och från skola eller daglig verksamhet.

Tekniska nämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Tekniska förvaltningen ansvarar för:

  • gator, gång- och cykelvägar
  • skogsförvaltning
  • frågor om jakt och fisk
  • parker och lekplatser
  • färdtjänst och riksfärdtjänst
  • skolskjuts och särskoleskjuts
  • bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Tekniska förvaltningen är en miljödiplomerad verksamhet

Tekniska förvaltningen har från 2014 ett miljöledningssystem som följer standarden för miljödiplomering. Detta innebär att förvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra sin miljöprestanda och följer den standard som Svensk miljöbas anger.

Vill du ha mer information om vårt miljöarbete, vänligen kontakta vår reception.
Telefon: 033-35 74 00

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Tekniska förvaltningens nya förvaltningschef tillträder den 10 augusti 2020. Fram tills dess nås tillfälligt ansvarig via förvaltningens växel.

Telefon: 033-35 74 00

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 152
  • Besöksadress: Kungsgatan 57

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-06 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniska förvaltningen

g q n C

p

Kontakt