Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillsyn av strandskyddsbestämmelserna

Kommunen och länsstyrelsen kontrollerar att reglerna om strandskydd följs, det kallas tillsyn.

När vi misstänker att någon brutit mot reglerna om strandskydd startar vi en utredning. Vi kontaktar då fastighetsägaren. Kommer vi fram till att något strider mot reglerna får personen möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som berättar vad som måste rättas till.

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt belopp pengar och är högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer beslutet och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan då välja att åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarligt för att vara straffbart. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Tänk på

Det finns ingen preskriptionstid för överträdelser mot strandskyddet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn av strandskyddsbestämmelserna

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender