Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansök om strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskydd via vår e-tjänst. Till din ansökan om dispens ska du bifoga en situationsplan som visar var åtgärden ska göras. En enklare ritning/skiss och foton från platsen underlättar handläggningen och snabbar på processen.

Vad händer när jag ansökt?

När vi tagit emot din ansökan diarieförs den och handläggning av ärendet börjar. Enligt Förvaltningslagen får handläggningen ta upp till sex månader från det att ärendet är komplett. Ibland ber vi dig skicka in mer information för att kunna gå vidare i handläggningen. Ofta besöker vi platsen för att kunna göra en bättre bedömning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan antingen att ge dispens eller avslå ansökan. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland granskar alla beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från det att beslutet kommit till dem, meddela om de godkänner eller överprövar beslutet. Länsstyrelsen kan till exempel överpröva beslutet om de anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen. Andra personer kan också ha rätt att överklaga beslutet. Vänta alltid till dispensen börjar gälla innan du påbörjar arbetet.

Tänk på

Du får inte påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått dispens.

Även om du fått bygglov kan du behöva dispens från strandskyddet. Du kan också behöva dispens från strandskyddet när du inte behöver bygglov. Det gäller till exempel om du vill sätta upp en friggebod eller ett attefallshus.

Avgift

Enligt beslut från Kommunfullmäktige är taxan för prövning av strandskydds­dispens en avgift för åtta timmars handläggningstid, alltså 9 840 kronor för år 2024.

En faktura skickas till dig i samband med att du får beslut om din ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften tas ut oavsett om du får dispens eller inte. Om du tar tillbaka din ansökan tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme, dock högst åtta timmar.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om strandskyddsdispens

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender