Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överklaga beslut om strandskydd

De flesta beslut som fattas av Samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas om du berörs av beslutet.

När Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om strandskydd, delges (skickas) beslutet till de som är berörda. Om du är berörd och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

När börjar beslutet gälla?

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft, alltså börjar gälla, efter tre veckor och det går inte längre att överklaga.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har möjlighet att överpröva beslut om dispens. Det görs inom tre veckor från att Länsstyrelsen tagit emot dispensbeslutet. Vi skickar beslutet till dig och Länsstyrelsen samtidigt. Beslutet kan också överklagas av någon annan som påverkas av beslutet. Det är ditt ansvar att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan du börjar ändra på din fastighet.

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ett beslut måste du vara berörd av det. Vi tar emot dina skriftliga synpunkter antingen via brev eller via mejl. Om du anlitar ett ombud ska ombudet bifoga en fullmakt.

Ditt överklagande ska innehålla

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer.

Ange vilket beslut du överklagar. Beskriv hur du vill att beslutet ska ändras och vilka omständigheter du stödjer din överklagan på. Bifoga gärna eventuella handlingar som du anser styrker din uppfattning.

Tid för överklagan

När Samhällsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut så skickar vi ut information, alltså delger, beslutet till berörda. Detta innebär att en handling eller ett beslut lämnas till en person på ett dokumenterat sätt. Din överklagan måste ha kommit fram till oss inom tre veckor.

Skicka in din överklagan

Du måste ha lämnat in din överklagan senast tre veckor efter att du fått ta del av beslutet. Överklaganden ska ställas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men skickas eller lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Maila in din överklagan till:
samhallsbyggnad@boras.se

Du kan också skicka en skriftlig överklagan till:
Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämnden
501 80 Borås

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna skickas vidare till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som handlägger ärendet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklaga beslut om strandskydd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender