Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planeringsstrategi

Varje mandatperiod behöver en ny planeringsstrategi för översiktsplanen antas av politiken. Strategin måste antas av Kommunfullmäktige senast två år efter ordinarie val (september 2024, september 2028). Planeringsstrategin kan beskrivas som en kortfattad beskrivning av hur genomförandet av översiktsplanen ska gå till.

Om kommunen inte har en antagen planeringsstrategi i september 2024 anses hela översiktsplanen vara inaktuell. Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan enligt 3 kap PBL, vilket innebär att vi måste påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Planeringsstrategin kallades tidigare Aktualitetsförklaring av översiktsplan i Plan- och Bygglagen (PBL).

Huvudsakliga delar i planeringsstrategin

 • Ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar.
 • Ta ställning till översiktsplanens aktualitet.
 • Ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering.

Dokument och handlingar

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planeringsstrategi

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Eva-Marie, Testcyklist, brevid sin cykel. Publicerad

  Träffa Testcyklisten Eva-Marie!

  Det är i mitten av juni. Solens strålar letar sig fram genom lövverken och når oss där vi står och väntar i skuggan utanför Lasarettgrillen. Vi är här för att t...
 • Nybron Publicerad

  Vi bygger en ny Nybro

  Efter sommaren är det äntligen dags för Nybron att byggas om! Den nya bron kommer att göra det lättare för fordonstrafik, gångtrafikanter och cyklister att ta s...
 • En brygga i Dalsjön Publicerad

  Vattenkvalitén i Dalsjön är godkänd

  Den senaste provtagningen av vattnet vid Dalsjöns badplats visar på godkända nivåer. Därför tas avrådan från bad bort och det är återigen fritt fram att bada vi...
Ikon: Kalender

Kalender