Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översiktlig planering

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. En översiktsplan kan dock inte förutse allt som kan ske. Eftersom samhället hela tiden förändras, både i tillväxt, avstannad utveckling eller tillbakagång så förändras också förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Det innebär att översiktsplanen alltid uppdateras i ett ständigt arbete som vi kallar översiktsplanering.

I vår översiktsplaneringen ingår:

Det finns många skäl till att planera för framtiden

Här är några av skälen:

 • Vi räknar med att det kommer att bo cirka 30 000 fler boråsare i kommunen år 2035 än 2018.
 • Det behöver byggas mer än 700 bostäder om året i kommunen.
 • Vi behöver nya områden för bland annat handel, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 • Fler människor som ska ta sig dit de ska ökar trafiken samtidigt som miljön måste må bra och staden ska få plats att växa.
 • Det som byggs i dag kommer stå kvar länge. Därför måste vi även tänka på framtidens boråsare när vi planerar idag.

Staden växer i urbana stråk

En strategi för att bygga en mer hållbar och attraktiv stad är att låta staden växa längs med de redan befintliga stråken där människor rör sig naturligt.

På kartan pekas urbana stråk ut. Här finns bra busstrafik och inslag av butiker och annan service. Vi låter staden växa i dessa stråk genom att fylla på med mer byggnader och skapa mer plats för bussar, fotgängare och cyklister. Genom att staden växer i stråken blir det enklare och trevligare att röra sig mellan stadens olika delar. I stråken ska det finnas plats för fler bostäder med butiker i bottenvåningarna, mötesplatser och parker.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktlig planering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender