Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strukturskisser

Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken och övergripande bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop på övergripande nivå - med framtiden i fokus. Målet med strukturskissarbetet är att konkretisera våra intentioner för stadsutvecklingen, med särskilt fokus på livet mellan husen - parker, gator, mötesplatser.

Pågående strukturskisser

I dagsläget finns det två pågående arbeten med strukturskisser: Sydväst och Västra centrum.

Sydväst

Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarna av Borås. Området omfattar Regementet, Lusharpan och västra Göta. Arbetet görs eftersom Trafikverket planerar för ny järnväg mellan Göteborg och Borås och sannolikt kommer passera genom området. Preliminärt antagande av strukturskissen är 2024.

Bor eller jobbar du i området?

Vi vill veta vad du som bor eller jobbar på Regementet, runt Lusharpan eller på Göta tycker om området. Hur vill du att området utvecklas på sikt? Hjälp oss genom att fylla i vår enkät!

Enkäten har två syften:

 • Vi vill samla in kunskap om området idag och hur det används av dig som bor och/eller verkar där.
 • Vi vill samla in idéer och förslag på hur området kan utvecklas på sikt.

Enkäten är öppen till och med söndag 4 juni 2023.

Enkät om Strukturskiss Sydväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Området för strukturskiss sydväst

Västra centrum

Strukturskissen föddes ur ett behov för Borås Stad att skapa en gemensam inriktning för stadsutvecklingen utmed spåren och i stationsområdet, för att kunna möta upp Trafikverkets planering för järnvägen Göteborg-Borås. Flera stora stadsutvecklingsprojekt nära stationsområdet är redan igång, som kvarteret Viskaholm och förändringen av Pulsenområdet.

Strukturskiss Västra centrum tar ett helhetsgrepp om området och visar på hur Borås innerstad tar klivet västerut över Viskan. I området väster om spåren, som i dagsläget främst består av markparkering, kan en levande blandstad växa fram och binda ihop Norrby och stadskärnan. Preliminärt antagande av strukturskissen är 2023.

Antagna strukturskisser

Den första versionen av strukturskiss Norr antogs i augusti 2022.

Norr

Strukturskiss Norr är en beskrivning av vår gemensamma målbild för hur området från Simonsland, via Knalleland mot Alideberg och vidare norrut kan utvecklas.

Stora delar av området är idag gammal industrimark med utbredda markparkeringar. Fastighetsägarna har visat intresse för att utveckla sina fastigheter med fler och blandade funktioner. För att området ska bli ännu mer attraktivt behöver vi stärka grönstrukturen med en stor variation av ekosystemtjänster. Vi vill också utveckla "eventdiagonalen", som kopplar samman populära besöksmål och samtidigt ge den en grön karaktär för vila, motion och aktiviteter.

Strukturskiss Norr Pdf, 5.5 MB.

Hur skapas en strukturskiss?

Strukturskissen utgår från de ambitioner/inriktningar som kommunen pekar ut i översiktsplanen. I arbetet med att ta fram en strukturskiss arbetar Kommunstyrelsen, fem nämnder och tre kommunala bolag tillsammans. Både politiker och tjänstepersoner är med i arbetet. Dessutom involveras näringslivet, forskning och allmänheten.

Tillsammans arbetar vi fram en gemensam idé om hur Borås Stads stadsutveckling kan se ut område för område. Strukturskissen blir sedan en vägledning när Borås Stad tar fram detaljplaner. En strukturskiss är ett levande dokument, vilket betyder att den uppdateras hela tiden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strukturskisser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender