Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategiskt planeringsarbete

Översiktsplanering är en ständigt pågående planeringsprocess där vi utvecklar nya områden allt eftersom kommunen utvecklas.

Utvecklingsområden där arbete pågår:

Här beskriver vi strategiska utredningar som är på gång just nu.

Trafikprogram

Ett ökat invånarantal förväntas ge mer resor och trafik. Ett förslag till nytt trafikprogram skickades ut på remiss under våren 2022 och var under hösten 2022 under politisk beredning. Kommunfullmäktiges handlingar 28 september 2023 inkluderar ärendet Antagande av Trafikprogram.

Trafikprogram

Ny järnväg

Regeringen gav 22 december 2022 Trafikverket i uppdrag att pausa projektet Göteborg-Borås, del i nya stambanor. Under denna paus ska Trafikverket, enligt regeringsuppdraget, "utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg-Borås med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendling, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor."

Ny järnväg

Vindkraftsplanering

Just nu pågår ett arbete med att hantera vindkraftsprojektörers förfrågningar om lämpliga placeringar. Kommunfullmäktige har förklarat uppdraget att göra ett särskilt tillägg om vindkraft till Översiktsplanen som avslutat, med motiveringen att det som redan finns i Översiktsplanen räcker som vägledning.

Åtgärdsprogram mot buller från trafik

Hösten 2023 pågår ett arbete med att ta fram åtgärdsprogram mot buller från trafik som ingår i så kallat omgivningsbuller. Programmet ska därefter på intern remiss.

Sanering av Viskan

Viskans botten söder om Borås ska renas från föroreningar, rester efter historiska industriutsläpp. Projektet är fortfarande i en förberedelsefas, som bland annat innebär fler undersökningar och mätningar på Viskans botten söder om Borås. Det kommer att ta många år till innan de riktiga saneringsinsatserna i ån kan komma igång.

Sanering av Viskan

Utveckling av serviceorterna

Under ett par år har ett utvecklingsarbete utförts tillsammans med de som bor i serviceorterna. Detta utvecklingsarbete har lett fram till några olika förslag. Kommunfullmäktiges handlingar 28 september 2023 inkluderar Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

Utvecklingen av serviceorterna

Kollektivtrafikprogram för Borås

Vi tar fram ett kollektivtrafikprogram tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Miljöprogram

Det pågår ett arbete med att ta fram ett miljöprogram. Det ska hålla ihop strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.

Grönområdesplan

Vi reviderar grönområdesplanen.

Viskans park

Vi arbetar med att förverkliga alla olika delar Viskans park.

Viskans park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument för hållbart byggande

Det pågår ett arbete med att ta fram ett styrdokument för hållbart byggande som även innefattar träbyggande.

Riktlinjer för kommunens markinnehav

Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för kommunens markinnehav

Färdiga underlag:

Här beskriver vi strategiska utredningar som är färdiga och de som är på gång just nu.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiskt planeringsarbete

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ikon av en väg Publicerad

  Nabbamotet byggs om

  Vi bygger om Nabbamotet för att förbättra framkomligheten och säkerheten. Vårt arbete börjar måndag 2 oktober och kommer pågå i ungefär ett års tid. Tillsammans...
 • Vägarbete Publicerad

  Vi renoverar Ålgårdsbron

  Från och med idag, torsdag 7 september kommer Ålgårdsbron mellan Getängsvägen och Ålgårdsvägen i Knalleland att stängas av för trafik. Avstängningen görs på gru...
 • Två cyklister som ler Publicerad

  Bli vintercyklist!

  För åttonde året i rad deltar Borås Stad i projekt Vintercyklist som är ett samarbete med Västtrafik. Projektet Vintercyklist gör det enkelt att gå från sommarc...
Ikon: Kalender

Kalender