Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-01-19 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-01-19 handlingar.pdf Pdf, 8.3 MB. 8.3 MB 2023-01-09 12.44
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Revidering av rådens reglemente (Nr 1)
 8. Budget 2023 för de kommunala bolagen (Nr 2)
 9. Överlämnande av tillsynsansvar för kommande vindkraftpark i Hedared till Länsstyrelsen (Nr 3)
 10. Revidering av policy Vårt förhållningssätt (Nr 4)
 11. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på kommunens menyer (Nr 5)
 12. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad (Nr 6).

Fråg från allmänheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga från allmänheten till Kommunfullmäktige om hedersrelaterat våld.pdf Pdf, 73.3 kB. 73.3 kB 2023-01-18 16.18

Text

Frågor

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Niklas Arvidsson, Helena Ishizaki, Hans Gustavsson med flera (KD) Bättre kunskap hos föräldrar ger tryggare barn.pdf Pdf, 393.7 kB. 393.7 kB 2023-01-18 16.21
Motion av Stefan Lindborg (V) Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan.pdf Pdf, 107.4 kB. 107.4 kB 2023-01-18 16.21

Alternativt förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF230119 Alt förslag Revidering av rådens reglementen.pdf Pdf, 70.9 kB, öppnas i nytt fönster. 70.9 kB 2023-01-19 12.44

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-01-19.pdf Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster. 148.9 kB 2023-01-19 12.39

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-01-19 Protokoll.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2023-03-03 10.36
Kommunfullmäktige 2023-01-19 Voteringar.pdf Pdf, 246.7 kB, öppnas i nytt fönster. 246.7 kB 2023-03-03 10.36
Kommunfullmäktige 2023-01-19 Bilagor.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2023-03-03 10.36
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-01-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol