Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen granskar årligen verksamheterna inom Borås stad. Granskningen ligger till grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning av nämnderna och Kommunstyrelsen.

Reglemente för StadsrevisionenPDF

De förtroendevalda revisorerna granskar:

  • Om verksamheten sköts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om den interna kontrollen är tillräcklig

Lekmannarevisorerna granskar om de kommunala bolagens verksamheter sköts enligt Borås Stads avsikt, och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionskontoret

Tjänstemännen, som är biträden åt de förtroendevalda revisorerna, arbetar på revisionskontoret. Revisionskontoret har fem anställda och leds av revisionschef Andreas Ekelund.

Revisionskontoret

Revisionsplan

Stadsrevisionens planering av granskningen formuleras och beslutas i en revisionsplan.

Rapporter

Stadsrevisionens resultat presenteras i rapporter och rapportsammandrag. Se Stadsrevisionens rapporter.

Kontakta revisionskontoret om du är intresserad av äldre revisionsrapporter.

Presentation av kommunal revision

Se presentation om hur kommunal revisionPDF går till.

Senast ändrad: 2020-01-30 10.12

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsrevisionen

g q n C