Meny

Meny

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handllingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-12-19-20 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2018-12-05 20.56
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag
  mandatperioden 2019-2022 (separat bilaga)
 6. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Separat bilaga) 
 7. Svar på enkla frågor
 8. Budget 2019 (separat bilaga)PDF
  Förhandling budget 2019 inkl bilaga (MBL) (separat bilaga)
  Taxor och avgifter 2019 (separat bilaga)PDF
  M, KD Budget 2019 (separata bilaga)PDF Bilaga till M, KD budgetPDF
  SD Budget 2019 (separata bilaga)
  V Budget 2019 (separata bilaga)PDF
 9. Anmälningsärenden som hanteras i samband med budget 2019. (Nr 135)
 10. Förlängning av bostadsbyggnadsprogram (Nr 136)
 11. Förändringar i externa borgensåtaganden samt i Borås Stadshus AB 2018. (Nr 137)
 12. Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (Nr 138)
 13. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 139)
 14. Borås Stads personalpolitiska program (Nr 140)
 15. Försäljning av 20 701 kvm av Solskenet 4, Viared Västra (Nr 141)
 16. Försäljning av 70 000 kvm av Viared 14:19, kv. Solskenet, Viared Västra. (Nr 142)
 17. Försäljning av 95 600 kvm av Viared 14:19, kv. Haglet, Viared Västra (Nr 143)
 18. Donation av skulpturer (Nr 144)

Senast ändrad: 2018-12-05 20.59

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C