Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-01-23 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2020-01-13 09.56
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom Andersson (MP) -
  Fossilfria persontransporter (Nr 1)
 7. Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (Nr 2)
 8. Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 (Nr 3)
 9. Budget 2020 för de kommunala bolagen (Nr 4)
 10. Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C),
  Ulf Sjösten (M) och Falco Guldenpfennig (KD). Stärk skolbiblioteken! (Nr 5)
 11. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Den första jämställda generationen (Nr 6)

Senast ändrad: 2020-01-13 10.10

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C