Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handllingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-11-20--21 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2019-11-19 16.35
Enkel fråga av Anders Alftberg(SD) till ansvarigt kommunalråd Anna Svalander (L) om antisemitiska läromedel.pdföppnas i nytt fönster 288.5 kB 2019-11-19 15.46
Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson (M) Stadens industri – ett arv att vårda men också att sanera..pdföppnas i nytt fönster 594.8 kB 2019-11-19 15.46
Avsägelse 20-21 november 2019.pdföppnas i nytt fönster 69.6 kB 2019-11-19 15.52
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Svar på enkla frågor
 7. Budget 2020                                                            (separata bilagor)
  - Förhandling budget 2020 inkl bilaga (MBL)
  - Taxor och avgifter 2020
  - Moderaterna och Kristdemokraterna Budget 2020
  - Sverigedemokraterna Budget 2020
  - Vänsterpartiet Budget 2020
 8. Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen (Nr 164)
 9. En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) (Nr 165)
 10. Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik (Nr 166)
 11. Prisjustering VA-taxa 2020 (Nr 167)
 12. Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (Nr 168)
 13. Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 169)
 14. Komplettering av hemlöshetskartläggning 2018 (Nr 170)
 15. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2019 (Nr 171)
 16. Exploatering av Nordskogen, medel för fortsatta exploateringsarbeten (Nr 172)
 17. Ansökan om planändring för del av Sjömarken, Räveskalla 1:36 (Nr 173)
 18. Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet i Knalleland! (Nr 174)
 19. Svar på motion av Solveig Kjörnsberg (S): Motion om kollektivavtal vid upphandling.(Nr 175) 
 20. Svar på motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i Borås! (Nr 176) 
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst (Nr 177).
 22. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap självklart (Nr 178)

Senast ändrad: 2019-11-11 12.51

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C