Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt. Sändningen finns även i en livetexad version.

Sändning med textning

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-04-29 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 47 MB 2021-04-22 21.43
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2021.pdföppnas i nytt fönster 182.3 kB 2021-04-19 14.57
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Revisionsberättelse och redogörelse för 2020 års granskning (nr 58)
 7. Årsredovisning 2020 (nr 59)
 8. Personalekonomisk redovisning 2020 (nr 60)
 9. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås (nr 61)
 10. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd (nr 62)
 11. Socialrådgivare på mötesplatser (nr 63)
 12. Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga (nr 64)
 13. Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn
  för att motverka organiserad brottslighet i Borås (nr 65)
 14. Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen
  och dess följdförordningar (nr 66)
 15. Stöd till Borås näringsliv (nr 67)
 16. Anhörigstöd för barn och unga, utredning (nr 68)
 17. E-petition: Borås Återuppbyggdepå (nr 69)
 18. Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina Waldenström (MP):
  Valfrihet inom hemtjänsten (nr 70)
 19. Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
  Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet
  och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre (nr 71)
 20. Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström(M),
  Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser
  till äldre utan biståndsbedömning (nr 72)
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD):
  Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet (nr 73)
 22. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD):
  Avveckla distributionscentralen (nr 74)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol