Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt. Sändningen finns även i en livetexad version.

Sändning med textning

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-06-23 handlingar.pdf Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster. 20.1 MB 2021-06-21 15.36
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 
 6. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (Nr 81)
 7. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås (Nr 82)
 8. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås (Nr 83)
 9. Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden (Nr 84)
 10. Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd (Nr 85)
 11. Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 86)
 12. Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder (Nr 87) - se sammanfattning av beslut.
 13. Miljörapport 2020 för Borås Stad (Nr 88)
 14. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad (Nr 89)
 15. Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar (Nr 90) - se sammanfattning av beslut.
 16. Mottagande av donationer för gestaltning på Hallbergsbron och i Stadsparken (Nr 91) - se sammanfattning av beslut.
 17. Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats (Nr 92)
 18. Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 93)
 19. Översyn av elevhemmet (Nr 94)
 20. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 95)
 21. Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, Gässlösa (Nr 96) - se sammanfattning av beslut.
 22. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 (Nr 97)
 23. Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V): Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås (Nr 98)
 24. Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranschen (Nr 99)
 25. Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Hjälp barn i missbruksmiljö! (Nr 100)
 26. Svar på motion av Annette Carlsson (M): Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för klimatet (Nr 101)
 27. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-kommission (Nr 102)
 28. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (M): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen (Nr 103)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol