Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 19 mars 2020.pdföppnas i nytt fönster 296.8 kB 2020-03-19 14.58
11. Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt i det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen.pdföppnas i nytt fönster 43.6 kB 2020-03-19 14.06
Närvaro Kommunfullmäktiges sammanträde 20200319.pdföppnas i nytt fönster 107.2 kB 2020-03-17 10.58
Kommunfullmäktige 2020-03-19 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2020-03-17 10.58
  1. Upprop
  2. Val av justerande ledamöter
  3. Anmälningsärenden
  4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
  5. Extra medel till välfärden (nr 19)
  6. Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor (nr 20)
  7. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (nr 21)
  8. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 22)
  9. Justering i borgensåtagandet avseende Borås Skidarena AB (nr 23)
  10. Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och möjligheten att delta på distans vid sammanträden (Nr 24) 

Senast ändrad: 2020-03-09 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C