Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt. Sändningen finns även i en livetexad version.

Sändning med textning

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport - Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande.pdföppnas i nytt fönster 835.4 kB 2021-02-25 09.13
Missiv - uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande_bolag.pdföppnas i nytt fönster 65.3 kB 2021-02-25 09.13
Missiv - uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande_nämnder.pdföppnas i nytt fönster 62.3 kB 2021-02-25 09.13
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Instruktioner till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor. (Nr 19)
 7. Delårsrapport januari-augusti 2020 för Södra Älvsborgs
  Räddningstjänstförbund (Nr 20)
 8. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2020 (Nr 21)
 9. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m.
  30 september 2020 (Nr 22)
 10. Ekonomiskt stöd till Market Place (Nr 23)
 11. Förlängning Näringslivsstrategin (Nr 24)
 12. Utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar och/eller nybyggda
  spår för pendeltågs-/spårvagnstrafik (Budgetuppdrag 2017) (Nr 25)
 13. Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen. (Nr 26)
 14. Budget och verksamhetsplan 2021 Boråsregionen
  Sjuhärads kommunalförbund (Nr 27)
 15. Attestregler Borås Stad (Nr 28)
 16. Namnändring av Borås Djurpark AB (Nr 29)
 17. Informationssäkerhetspolicy Borås Stad (Nr 30) 812
 18. Druveforsvägen 9 Björnflokan, inhyrning av förskola (Nr 31)
 19. Cykelstrategi (Budgetuppdrag 2017) (Nr 32)
 20. Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut angående motionen
  ”Stärk skolbiblioteken!” (Nr 33)
 21. Preliminära koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 34)
 22. Utökning av verksamhetsområden för VA 2016 (Nr 35)
 23. Utökning av verksamhetsområden för VA 2017 samt inrättande av nya
  verksamhetsområden för dagvatten (Nr 36)
 24. Utökning av verksamhetsområden för VA 2018 (Nr 37)
 25. Utökning av verksamhetsområden för VA 2019 (Nr 38)
 26. Utökning av verksamhetsområden för VA 2020 (Nr 39)
 27. Tilläggsbudget 2021 (nr 40)
 28. Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred möjligheten till spårbunden
  pendel- och kollektivtrafik i Borås. (Nr 41)
 29. Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV)
  även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med
  funktionsnedsättning. (Nr 42)
 30. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med
  jämställdhetsintegrering (Nr 43)
 31. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås (Nr 44)
 32. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra Torget förtjänar mer
  än bara bussar! (Nr 45)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol