Meny

Meny

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handllingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-02-21 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 10.6 MB 2019-02-08 13.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Samverkan och förebyggande arbete.pdföppnas i nytt fönster 146.9 kB 2019-02-08 14.18
Granskning av Borås Stads näringslivsarbete.pdföppnas i nytt fönster 726 kB 2019-02-13 07.45
Granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning.pdföppnas i nytt fönster 996.9 kB 2019-02-13 07.45
 1.  Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 6. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (separat bilaga)
 7. Svar på enkla frågor
 8. Förslag till revidering och fastställelse av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. (Nr 8)
 9. Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 9)
 10. Framställan - namnändring av Borås Lokaltrafik ABsamt ny bolagsordning (Nr 10)
 11. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 (Nr 11)
 12. Kommunal borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening (Nr 12)
 13. Ansökan om medel för en Levande stadskärna nu och i framtiden. (Nr 13)
 14. Kommunalt partistöd 2019 till Sverigedemokraterna i Borås (Nr 14)
 15. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Nr 15)
 16. Anslagsframställan för inomhusskjutbana för polisutbildning (Nr 16)
 17. Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 17)
 18. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C): Ny idrottshall på Myråsskolan! (Nr 18)
 19. Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD): En mätt elev är en produktiv elev! (Nr 19)
 20. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsterapeuter i skolan. (Nr 20)

Senast ändrad: 2019-02-08 14.19

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C