Meny

Meny

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handllingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-08-22 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 15.2 MB 2019-08-07 14.21
190820 Motion V Område för stadsodling.pdföppnas i nytt fönster 120.8 kB 2019-08-21 14.42
190820 Motion V Ny utredning om kollektivtrafiken i centrum.pdföppnas i nytt fönster 147.5 kB 2019-08-21 14.42
190820 Motion V Grönare stad.pdföppnas i nytt fönster 124.5 kB 2019-08-21 14.42
190820 Motion V Bygg Borås motståndskraftigt mot klimatförändringar.pdföppnas i nytt fönster 117.6 kB 2019-08-21 14.42
2019-08-22 Enkel fråga till Tekniska nämndens ordförande.pdföppnas i nytt fönster 404 kB 2019-08-21 14.42
Interpellation_Tomas Brandberg(SD).pdföppnas i nytt fönster 361.8 kB 2019-08-21 14.42
Motion - klimatanpassad äldrevård.pdföppnas i nytt fönster 59.5 kB 2019-08-21 14.42
Avsägelse 22 augusti 2019.pdföppnas i nytt fönster 227.9 kB 2019-08-22 13.26
Kommunfullmäktige 20190822 yrkande.pdföppnas i nytt fönster 91.9 kB 2019-08-22 15.24
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6.  Svar på enkla frågor
 7. Miljörapport för Borås Stad 2018 (Nr 90)
 8. Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. (Nr 91)
 9. Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck. (Nr 92)
 10. Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 93)
 11. Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 94)
 12. Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst (Nr 95)
 13. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 96)
 14. Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri - det är sommar! (Nr 97)
 15. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad (Nr 98)
 16. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! (Nr 99)
 17. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD),
  Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet (Nr 100)
 18. Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD)
  Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet (Nr 101)
 19. Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder. (Nr 102)
 20. Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för yngre dementa (Nr 103)
 21. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall satsa på eldrivna fordon. (Nr 104)
 22. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) Central ställplats för husbilar (Nr 105)
 23. Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg (M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (Nr 106)
 24. Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) (Nr 107)
 25. Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre. (Nr 108)
 26. Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett hållbarare Borås. (Nr 109)
 27. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Motion - Professionalisera bolagsstyrelserna (Nr 110)
 28. Borås Stads Delårsrapport jan-apr 2019 (Nr 111)
 29. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget Nr 112)
 30. Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter(Nr 113)
 31. Beredningen för medborgardialog (Nr 114)
 32. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad (Nr 115)
 33. Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av kontorslokaler för Individ- och familjeomsorgsnämnden. (Nr 116)
 34. Byttorpskolan om- och tillbyggnad (Nr 117)
 35. Norrby 2.1, inhyrning av förskola (Nr 118)

Senast ändrad: 2019-08-07 14.29

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C