Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Guide till sammanträden i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. De flesta beslut fattas i nämnder och i Kommunstyrelsen, men alla stora eller grundläggande frågor avgörs i fullmäktige. Det som bestäms i fullmäktige kan inte ändras av någon annan instans i kommunen.

Ledamöter

Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val. De olika partierna får platser i fullmäktige efter antalet röster i valet.

Ärenden

Ett ärende kan komma till fullmäktige på i huvudsak två sätt. En kommunal nämnd kan skicka ett ärende till fullmäktige, och en ledamot i fullmäktige kan skriva en motion, det vill säga ett förslag.

Dessutom kan kommunens revisorer ta upp frågor runt sin granskning av den kommunala verksamheten.

Allmänheten kan inte föra fram ärenden till fullmäktige. Privatpersoner ska vända sig till en kommunal nämnd (Kommunstyrelsen, någon av våra facknämnder som till exempel Grundskolenämnden eller Förskolenämnden, eller en central nämnd som till exempel Tekniska nämnden eller Miljö- och konsumentnämnden) med frågor som kräver ett kommunalt beslut.

Ledamöter kan ta upp frågor även i vissa fall kallat interpellationer i fullmäktige. Det innebär att man skriftligt ställer frågor till ett kommunalråd eller ordföranden i en nämnd. Frågor leder inte till beslut i fullmäktige, bara till en diskussion.

Alla ärenden som fullmäktige ska besluta om måste först beredas det vill säga att det tas fram underlag för beslut. Till exempel skickas ett förslag som kallas motion på remiss till berörda nämnder. Svaren på förslaget som kallas yttrandena går till Kommunstyrelsen, som ger fullmäktige ett förslag till beslut. Kravet på beredning är till för att ge ett ordentligt faktaunderlag till besluten. Alla ärenden som fullmäktige beslutar om måste dessutom stå på den föredragningslista — dagordning — som skickas ut i förväg.

Sammanträdets gång

Sammanträdet inleds med ett upprop som konstaterar vilka ledamöter som är frånvarande och vilka ersättare som ska tjänstgöra. Det finns regler för i vilken ordning ersättarna går in.

Ordföranden avgör i vilken ordning olika förslag ska ställas mot varandra. Det kallas för propositionsordning. Ledamöterna röstar genom att ropa "ja" eller "nej". Ordföranden avgör vilket förslag som har samlat flest ja-rop.

Om någon ledamot begär votering ska rösterna räknas. I Borås sker det elektroniskt genom att ledamöterna trycker på knappar för "ja", "nej" och "avstår".

Fullmäktige kan välja att återremittera eller bordlägga ett ärende. Återremiss innebär att ärendet ska utredas på nytt. Bordläggning innebär att samma beslutsunderlag kommer upp igen på nästa möte. För återremiss eller bordläggning räcker att en tredjedel av ledamöterna vill det.

Offentliga möten

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten får komma och lyssna, men bara ledamöterna och ersättarna har rätt att yttra sig. Publiken får inte heller ha med sig plakat eller delta i mötet med applåder, burop eller liknande. Detta för att fullmäktige ska kunna föra en lugn och saklig debatt. Om åhörarna stör mötet kan ordföranden visa ut dem från salen.

Att överklaga

Kommunfullmäktiges beslut kan endast upphävas (göras ogiltig) av domstol och om någon överklagar beslutet. Alla invånare i kommunen har rätt att överklaga. Fullmäktiges beslut överklagas hos länsrätten.

 • Ett beslut kan överklagas bara på formella grunder, nämligen om
 • det inte har skett på rätt sätt, "i laga ordning"
 • det gäller något kommunen inte kan besluta om
 • fullmäktige har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot någon lag.

Förvaltningsrätten kan upphäva fullmäktiges beslut, men inte ersätta beslutet med ett annat.

Kommunfullmäktige i Borås sammanträder som regel en gång i månaden (utom i juli).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Guide till sammanträden i Kommunfullmäktige

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5