Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2019. Budgeten i sin helhet kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas
  • Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal
    skulle kunna dela på utrymme ska utredas
  • Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid-och folkhälsonämnden
    utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2017

Utfall  2018

Mål 2019

Antal gästnätter i Borås

215 448

215 508

220 000

 

Senast ändrad: 2019-12-04 11.19

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C