Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020.

Borås Stads budgetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • En ny mötesplats i stasdeen Göta ska utredas.
 • Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och
  möjlighet till alternativ driftsform prövas.
 • Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett
  konstens skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer
  kan användas, till exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man
  kan möjliggöra för möten mellan boråsare.
 • Tekniska nämnden ska utreda möjligheten att göra ytterligare
  gångfartsområden.
 • Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över
  Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
  Utredningen ska särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig
  utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i parken till en
  kulturell upplevelse.
Indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Utfall  2019

Mål 2020

Antal gästnätter i Borås

216 616

225 846

221 000

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol