Meny

Meny

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2018. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden.
  • Kulturnämnden får i uppdrag att samverka med Västra Götalandsregionen angående lokaler inom kulturens område.
  • Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska tas fram.
  • Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall  2017

Mål 2018

Antal genomförda medborgardialoger

21

18

22

Antal gästnätter i Borås

201 527

215 448

220 000

 

Senast ändrad: 2018-03-26 10.49

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C