Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Styrdokument inom uppleva och göra

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Program

Program för öppen ungdomsverksamhetPDF
Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås. Med folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.

BiblioteksprogramPDF
I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter och utvecklas som människa.

Riktlinjer

Riktlinjer för konstnärlig gestaltningPDF
I Borås Stad ingår konstnärlig gestaltning som en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen och riktlinjerna ger stöd för hur detta ska ske.

Senast ändrad: 2019-08-30 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom uppleva och göra

g q n C