Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom uppleva och göra

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

 • Strategi för friluftsliv

  Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Barn- och ungkulturprogram

  Alla barn och unga i Borås omfattas av barn- och ungkulturprogrammet, både i skolan och på fritiden. Barn- och ungkulturprogrammets långsiktiga mål är att stärka barn och ungas rätt till kultur som utövare, deltagare och publik. Genom ett varierat kulturutbud ges möjlighet till att utforska det kulturella landskapet under hela sin uppväxt. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Barn- och ungkulturprogram Pdf, 467.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Biblioteksprogram

  Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund. Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och bidra till att ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara en infrastruktur för Borås som bildningsstad. Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Biblioteksprogram Pdf, 484.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för öppen ungdomsverksamhet

  Den öppna ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för dig som är barn och unga i Borås. I programmet hittar du de inriktningar som styr den öppna ungdomsverksamheten. Dokumentet är beslutat av Fritids- och folkhälsonämnden och gäller till och med .

  Program för öppen ungdomsverksamhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för offentlig konst

  Offentlig konst avser den konst som är placerad i våra gemensamma rum, vilket gör den tillgänglig för allmänheten. Den offentliga konsten är producerad på beställning och tillkommer på initiativ av det offentliga – kommun, region eller stat som bekostar konsten. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för offentlig konst Pdf, 493.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom uppleva och göra

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender