Meny

Meny

Styrdokument inom uppleva och göra

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Program

Biblioteksprogram
PDF
Biblioteksprogrammet anger nivåer och inriktning på utbudet i våra bibliotek.

Kultur- och biblioteksprogram
PDF
Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025

Program för öppen ungdomsverksamhetPDF
Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås. Med folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.

Riktlinjer

Riktlinjer för konstnärlig gestaltningPDF
I Borås Stad ingår konstnärlig gestaltning som en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen och riktlinjerna ger stöd för hur detta ska ske.

Senast ändrad: 2018-11-06 08.56

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom uppleva och göra

g q n C