Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom uppleva och göra

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi

Borås Stads strategi för frilfuftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Strategin syftar till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande
generationer.

Program

Program för öppen ungdomsverksamhet Pdf, 567.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås. Med folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.

Biblioteksprogram Pdf, 67.1 kB, öppnas i nytt fönster.
I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter och utvecklas som människa.

Kulturprogram Pdf, 145.8 kB.
I programmet beskrivs strategier för att kulturen ska berika boråsarnas liv och ha nationell och internationell lyskraft.

Riktlinjer

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.
I Borås Stad ingår konstnärlig gestaltning som en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen och riktlinjerna ger stöd för hur detta ska ske.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom uppleva och göra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender