Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vanliga frågor och svar om avgifter för förskola

Vad är kostnaden för en plats på förskola?

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster, och på barnets schematid och ålder.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Måste jag lämna mina inkomstuppgifter?

Ja, annars får du betala du enligt högsta avgiftsintervall.

Hur betalas avgiften?

Fakturan för innevarande månad skickas ut omkring den 20:e i varje månad. Vill du betala din barnomsorgsavgift via autogiro, kontakta Redovisningen för information och beställning av blankett, telefon 033-35 33 16 eller 033-35 71 16. Önskar du E-faktura, kontakta din bank.

Får man reducerad avgift under inskolningstiden?

Nej, ordinarie avgift gäller från och med första placeringsdagen.

Måste jag betala när barnet har ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, avgiften betalas 12 månader om året oavsett om ditt barn är på förskolan eller inte.

Jag har blivit sammanboende och personen är inte barnets förälder. Måste jag anmäla ändrad inkomst?

Ja, det är vårdnadshavares skyldighet att göra det. Det görs enklast via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst under året, oavsett om barnen är gemensamma.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Vi har separerat och barnet bor växelvis hos vardera föräldern. Hur blir det med vår avgift?

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av omsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Om en förälder inte längre behöver plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Mitt barn fyller tre år och har allmän förskola. Vad händer med avgiften?

Från och med höstterminen det året ditt barn fyller tre år reduceras avgiften. Är barnet placerat 15 timmar per vecka (525 timmar per år) och följer grundskolans läsårstider är förskolan avgiftsfri. Vid behov av placering under lov- och studiedagar, så kallad lovplacering, debiteras du enligt lovtaxa. Debitering sker terminsvis.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vanliga frågor och svar om avgifter för förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender