Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vanliga frågor och svar om avgifter för förskola

Vad är kostnaden för en plats på förskola?

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster, barnets ålder och antal barn som har förskole- eller fritidshemsplacering i hushållet.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Måste jag lämna mina inkomstuppgifter?

Ja, annars får du betala högsta avgift.

Hur betalas avgiften?

Fakturan för innevarande månad skickas ut omkring den 20:e varje månad. Om du hellre vill ha E-faktura ansöker du via din bank. Om du vill ha autogiro kan du ladda ned ansökningsblankett: Anmäl autogiro Länk till annan webbplats.

Måste jag betala när barnet är ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, avgiften betalas 12 månader om året.

Får man reducerad avgift under inskolningstiden?

Nej, ordinarie avgift gäller från och med första placeringsdagen.

Måste jag betala när barnet har ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, avgiften betalas 12 månader om året oavsett om ditt barn är på förskolan eller inte.

Jag har blivit sammanboende och personen är inte barnets förälder. Måste jag anmäla ändrad inkomst?

Ja, det är vårdnadshavares skyldighet att göra det. Det görs enklast via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst under året, oavsett om barnen är gemensamma.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Vi har separerat och barnet bor växelvis hos vardera föräldern. Hur blir det med vår avgift?

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av omsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll samt antal barn som har förskole- eller fritidshemsplacering i hushållet. Om en förälder inte längre har behov av plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan. När föräldrarna har varsin placering för sitt barn är det respektive förälders ansvar att själv säga upp sin plats när behov av förskola inte längre finns.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vanliga frågor och svar om avgifter för förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender