Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Synpunkter och klagomål på förskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål gällande ditt barns förskola vänder du dig i första hand direkt till förskolans personal eller rektor.

Om du inte är nöjd med svaret från din förskola eller om de inte kan hjälpa dig kan du skicka in din synpunkt till Borås Stads synpunktshantering.

Lämna din synpunkt via synpunktshanteringen Länk till annan webbplats.

Går barnet i en fristående förskola ska du vända dig till det företag som driver förskolan. Alla som driver en förskola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

Anmälan till Skolinspektionen

Som vårdnadshavare kan du vända dig till Skolinspektionen om du tycker att förskolan har gjort fel. Det kan exempelvis handla om att ditt barn har utsatts för kränkande behandling eller att du har klagomål på förskolans utbildning. Innan du vänder dig till Skolinspektionen måste du ha pratat med din förskola och gett dem möjlighet att utreda ärendet först.

För att göra en anmälan går du in på Skolinspektionens webbplats. Där kan du läsa om hur du praktiskt går till väga.

Lämna uppgifter om missförhållanden i skolan (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Synpunkter och klagomål på förskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender